• Uudised
  • Pressiteated
  • 31.03.2020
  • YIT

Asume üheskoos koroonaviiruse vastu võitlema

Koroonaviirus (COVID-19) mõjutab meie äritegevust, partnereid, kliente, perekondi, sõpru ja kogu maailma. Meie soov on käituda vastutustundlikult. Selles artiklis anname ülevaate YIT ehitusplatsidel kasutusele võetud meetmetest, mis tagavad inimeste ohutuse ja aitavad objekte võimalikult kaua töös hoida.

Koroonaviiruse tõttu seatud piirangud on mõjutanud tööd kõikides riikides, kus tegutseme. YIT kontorites ja ehitusplatsidel oleme olukorda tõsiselt suhtunud algusest peale. Objektidel kehtestatud ohutusnõuded peavad tagama meie ehitusplatside jätkuva toimimise, kuid esmatähtis on meie töötajate, klientide, partnerite ja perekondade ohutus.

YIT pani kokku koroonaviiruse meeskonna, mis jälgib olukorda ja annab kõikide YIT riikide töötajatele juhiseid vastavalt olukorrale.

Me järgime oma tegemistes kõiki valitsuste poolt seatud eriolukorra nõudeid.

 

Piirame viiruse levikut mitmel viisil

Oleme kõik oma kontoritöötajad võimalusel suunanud kaugtööle ning koosolekud toimuvad veebi kaudu. Oleme rakendanud reisipiiranguid ja määranud kõikidele välisriikidest naasnud töötajatele 14 päevase karantiini.

Haigena tööle tulemine, seal hulgas ka väheste sümptomitega, on rangelt keelatud. Kõik kolmandate isikute külastused objektidele on kuni vastupidiste teadaanneteni keelatud.

Oleme alltöövõtjatele, tarnijatele ja partneritele saatnud kirja, milles kutsume neid üles viiruse leviku vastu võitlema.

Püüame oma kliente võimalikult tavapäraselt edasi teenindada. Digitaalsete tööriistade olemasolu tähendab, et eluasemetehingud on täiesti ohutud. Seda isegi koroonaviiruse leviku ajal. Oleme ka teistes riikides klienditeeninduse rohkem veebipõhiseks muutnud.

 

Võimalikult palju kaugtöö võimalusi

Koroonaviiruse olukorra kiire eskaleerumine on näidanud, kuivõrd kiiresti on inimesed võimelised uute töötingimustega kohanema. Digitaalsed töömeetodid ja suhtlusvahendid on selles kohanemisprotsessis olulist rolli mänginud.

Nii ettevõttesisesed kui ka muud koosolekud toimuvad võimalusel distantsilt ning Big Room’i koosolekud, mis hõlmavad projektide edusammude jälgimist, on hetkel tühistatud.

Kõik töötajad, kelle töökohustused seda võimaldavad, on asunud kaugtööle, hoolimata sellest, kas nende tavapärane töökoht on kontoris või ehitusplatsil. Ehitusobjektidel vajalikud töötajad on jaotatud kahte rühma: ühed töötavad ühe nädala platsil ja teise nädala kodust. Olulisemate projektide töölistele on määratud asendajad, kellega hoitakse distantsi.

Ka mõned ülevaatused (auditid) viiakse läbi distantsilt.

Sissepääs meie kontoritesse on asjaolude tõttu miinimumini viidud. Kogu vaba ruum on muudetud lisa riietus- ja pesuruumideks, et töötajatel oleks võimalik kontakti vältida. Vahetuste algused ning pauside ajad on samal põhjusel hajutatud.

Kõikidel meie ehitusobjektidel pööratakse hügieenile senisest suuremat tähelepanu ning personalile on antud juhised käte puhastamise, töötajate segregatsiooni, pendelrände jmt kohta*.

“Meie töötajad on nende erakordsete tingimustega uskumatult hästi toime tulnud. Kõik on uued töötingimused hästi vastu võtnud ning mõtleme jooksvalt välja uusi viise olukorraga tegelemiseks,” ütles koroonaviiruse meeskonna juht Juhani Nummi.

*Selles artiklis välja toodud meetmed võivad sõltuvalt töö iseloomust, töötajate arvust ja töötingimustest objektidel pisut erineda.

Allikas: yit.fi