• EE Articles
  • Soovitused
  • Uudised
  • 14.02.2019

Inimesed otsivad kodu, kuhu saab kohe sisse kolida

Ehitusnormid on aastate jooksul suuresti muutunud ning on nüüd kliendi seisukohast kasulikumad. Parandatud on heliisolatsiooni sammude ja koridori häälte osas, ventilatsiooni, tuleohutust ja andmesidet, mis kõik mõjutavad elukvaliteeti ja korteri energiatõhusust.

Varem oli eluasemeturgudel kõige populaarsemaks korteritüübiks „renovaatori paradiis“, kuid praegu otsivad ostjad uusi kortereid ja võimalust kohe sisse kolida.
Miks on Y-põlvkond huvitatud just uutest korteritest?

Jätkusuutliku linnakeskkonna baromeeter 2018* (The Sustainable Urban Environments 2018 barometer), mille YIT sügisel koostas, näitas, et Y-generatsiooni jaoks mängib korteri vanus suurt rolli. Kõikidest vastanutest vanuses 18-35 eelistas 60% elada uues korteris ning vaid 19% valiks vanema ja ajaloolisema kodu. Sama suundumust on märgata ka ärikinnisvara turul – 60% vastanutest vanuses 18-35 valiksid töötamiseks pigem uued äriruumid.

Eluasemeturgudel on samuti märgata, et noored huvituvad pigem uutest korteritest. Tarja Hagman, Huoneistokeskuse kliendisuhete juht, kes tegeleb uute korterite müügiga, usub, et Y-generatsioon huvitub uutest korteritest, sest nad on harjunud kõrgemate elustandarditega kui nende vanemad.

“Kui noored lahkuvad kodust, siis kolivad paljud neist uutesse üürikorteritesse ning ajaks, mil nad on valmis oma kodu ostma, ei ole neil vanade korterite vastu mingit huvi,“ ütles Hagman.

Hagman rõhutab veel, et noored inimesed hindavad kõrgelt uute korterite efektiivset ruumikasutust ning seda, et kõik on uus ja toimib hästi.

Kuid mis on siiski peamine põhjus, miks inimesed soovivad elada just uutes korterites?

Uue korteri kõikide eeliste mõistmiseks tuleb selles elada.

Energiatõhusus, läbimõeldud planeering, ei mingeid muresid renoveerimisega. Marko Oinase, YIT äriarenduse vanemasepresidendi sõnul tuleb uue korteri eeliste mõistmiseks selles elada või kogeda vanade korteritega seotud väljakutseid. Näiteks on uued korterid parema heliisolatsiooniga. 

“Mõned elanikud on imestanud uute kortermajade vaiksuse üle.“

Oinase sõnul on läbimõeldud planeering üks olulisemaid põhjuseid, miks valik uue korteri kasuks langetatakse. Uutes korterites on vanematega võrreldes 5-10 ruutmeetrit väiksem ruum sama funktsionaalselt ära kasutatud.

Muudatuste tegemise võimalus on samuti tõmbenumbriks. Ehitusfaasis korteri ostmine teeb muudatuste tegemise lihtsaks ja soodsaks. Ostjad valivad endale meelepärased materjalid ja viimistlused, et lõpptulemus vastaks nende isiklikele stiilieelistustele. Ehitusfaasis on võimalik teha ka suuremaid muudatusi. Oinas toob näitena välja, et mõned elanikud soovivad sauna ümber ehitada, et muuta see näiteks walk-in garderoobiks või anda selle arvelt magamistoale ruumi juurde.

Torustiku vahetamine hirmutab paljud ostjad vanade korterite juurest eemale, kuid Oinas tuletab meelde, et maja fassaadi, katuse, äravoolu, elektrisüsteemi ja hoovi renoveerimistööd võivad samuti tööde järjekorras olla. Isegi, kui neid müügi hetkel plaanides kirjas ei ole. Uutel korteritel aga selliste suurte ja kallite renoveerimistööde ohtu ei ole.

Oinase sõnul on uutel korteritel kaheaastane garantii ning arendaja vastutab kümme aastat pärast hoone valmimist kõikide ehitusdefektide eest.

“See teadmine laseb paljudel kergemalt hingata,“ ütles Oinas. 

Ehituseeskirjad parandavad elupindade kvaliteeti

Oinase sõnul kipub ostjatel vanadest korteritest romantiline ettekujutus olema ning otsuse langetamine sõltub tihtipeale ruutmeetri hinnast, mitte võimalikust elukvaliteedist.

“Inimesed ei tea sageli, milliste regulatsioonide ja teadmiste põhjal vanemad hooned ehitati,“ ütles Oinas.

Ehitusnormid on aastate jooksul suuresti muutunud ning on nüüd kliendi seisukohast kasulikumad. Parandatud on heliisolatsiooni sammude ja koridori häälte osas, ventilatsiooni, tuleohutust ja andmesidet, mis kõik mõjutavad elukvaliteeti ja korteri energiatõhusust.

“Isegi kui korter on vaid 10 aastat vana, siis erinevad selle ehitusnormid praegustest väga palju,“ ütles Oinas.

Kas vanaemad päästavad maailma? 

Veel üks huvitav fakt, mis jätkusuutliku linnakeskkonna baromeetrist 2018 (Sustainable Urban Environments 2018 barometer) selgus – vanemad naised on kõige enam avatud kliimamuutuste vähendamisele ja jätkusuutliku linnakeskkonna loomisele. Vananedes muutuvad need teemad olulisemaks ka meestele. Näiteks 92% vastanud naistest vanuses 65-75 on valmis praegused valgustid energiasäästlike LED-valgustite vastu vahetama, 90% soostuksid jäätmete sorteerimist propageerima ja 81% vastanutest valiksid pigem madala süsinikusisaldusega ehitise. Marko Oinas, YIT äriarenduse vanemasepresident, kas vanaemad päästavad maailma?

“Õnneks on keskkonnateadlikkus mitmetes vanusegruppides oluliseks teemaks muutunud. Vanem põlvkond tõi oma vastustes välja ka ligipääsetavuse, energiatõhususe ja tervisliku elukeskkonna,“ ütles Oinas.

Linnastumine, aina tihedam asustus ja olemasolevate ehitiste vananemine loovad aina suurema vajaduse linnaarenduse ja ümberkujundamise järele. Viimastel aastatel on populaarsust kogunud projektid, mis ühendavad linnaelamud ja mobiilsusteenused, näiteks Lauttis Helsingis, Lauttasaaris. Rohkem infot linnaelamute eeliste kohta loe siit. 

*Jätkusuutliku linnakeskkonna baromeeter (The Sustainable Urban Environments baromeeter) koostati esmakordselt 2018. aasta sügisel. Baromeetri eesmärgiks oli teada saada, millist tüüpi linnakeskkonda soomlased väärtustavad ja tulevikus näha soovivad.
Uuringu sihtrühmaks olid kaheksa linna elanikud: Helsingi, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä ja Kuopio. Andmeid koguti 11.-18. oktoobrini 2018 veebipaneeli kaudu, mida haldas CINT Ab. Vastanute arv oli 1003 ja valimis arvestatakse valitud linnade 18-75 aastaseid vastajaid nende vanuse, soo ja linna suuruse põhjal. Baromeetri tulemusi ja linnakeskkonnaga seotud teemasid arutati
1. novembril 2018 YIT poolt kuuendat korda korraldatud jätkusuutliku linnakeskkonna seminaril (Sustainable Urban Environments seminar). Linnaarendus on YIT strateegia ja äritegevuse keskpunkt.

Lisainfo: 
Marko Oinas, Senior Vice President, Business Development, YIT Corporation, tel. +358 (0)40 506 7430, marko.oinas@yit.fi  .
Johanna Savolainen, Communications Manager, YIT Corporation, tel. +358 (0)44 305 4594, johanna.savolainen@yit.fi

YIT on suurim Soome ja oluline Põhja-Euroopa ehitusettevõte. Me arendame ja ehitame kortereid, äripindu ja terveid piirkondi. Lisaks sellele oleme nõudliku infrastruktuuri ehitamise ja teekatte rajamise spetsialistid. Koos klientidega loovad meie 10 000 professionaali senisest funktsionaalsemaid, atraktiivsemaid ja jätkusuutlikumaid linnu ja elukeskkondi. Tegutseme 11 riigis: Soomes, Venemaal, Skandinaavias, Balti riikides, Tšehhis, Slovakkias ja Poolas. Uus YIT sündis, kui enam kui saja-aastased YIT Oy ja Lemminkäinen Oy 2018. aasta 1. veebruaril ühinesid. Meie 2018. aasta pro forma käive oli ligikaudu 3,8 miljardit eurot. YIT Oy aktsia on noteeritud Helsingi Nasdaq OMX börsil. www.yitgroup.com

Link YIT Corporation´i uudisele ENG >