• EE Articles
  • Uudised
  • 30.06.2019
  • AS YIT Eesti

Ülikooli tänav on juulis remondi tõttu suletud

Teisipäeval, 2. juulil suletakse Tartus Ülikooli tänav (lõigus Poe - Ülikooli 14) seoses rekonstrueerimistöödega, mis kestavad kuni juuli lõpuni.

Ülikooli tänava remont toob endaga kaasa mitmeid olulisi liikluskorraldusmuudatusi.

Rekonstrueerimistööde käigus hakatakse paigaldama tänavakive.

Kõnnitee jääb jalakäijatele liikumiseks vabaks. Sõidutee on liikluseks täielikult suletud.

Vabaduse puiestee sulgemiste korral (nt suurürituste ajal) saab Poe tänavast välja Ülikooli tänava kaudu (Vanemuise tn suunas). Teenindavale transpordile tagatakse kaubalaadimiseks kohad Lydia hotelli juures.

Lossi tänav muudetakse ajutiselt kahesuunaliseks ja parkimine ning peatumine selles lõigus keelatakse ära.

Rekonstrueerimistööde teine etapp Ülikooli tänaval (lõigus Poe tänav - Vallikraavi) on kavandatud juuli lõpust kuni augusti lõpuni. Selle kohta teavitatakse täiendavalt.

Tänava sulgeja AS Yit Eesti peab tagama suletaval alal jäätmehoolduse toimimise.  Sulgemisotsusest  teavitatakse jäätmeveo teenuse osutajat ning lepitakse kokku  jäätmeveokite juurdepääsuvõimalused tänava sulgemisperioodil.

Tööde teostaja on AS Yit Eesti. Sulgemise ja ajutise liikluskorralduse eest vastutab projektijuht Rain Kesperi, tel 5559 9559, rain.kesperi@yit.ee

Allikas: www.tartu.ee