• EE Articles
  • Uudised
  • 30.06.2019
  • AS YIT Eesti

Alustatakse Tallinnas Pärnu maantee kilomeetrite 12,3-13 teelõigu rekonstrueerimisega ning "pargi ja reisi" parkla ehitamisega

Pärnu maantee pealinna piiri teelõik rekonstrueeritakse 3 miljoniga.

Esmaspäeval alustatakse Tallinnas Pärnu maantee kilomeetrite 12,3-13 teelõigu rekonstrueerimisega ning "pargi ja reisi" parkla ehitamisega, tööde maksumus on 3,2 miljonit eurot.

Esimeses etapis, mis kestab 15. juulini, alustatakse töödega kesklinna poolses otsas. Sel perioodil rakendatakse erandkorras osaliselt 1+1 sõiduradade lahendust. Ülejäänud etappidel säilitatakse kas 2+1 või 2+2 lahendus, teatas maanteeamet

1. juulil teostatakse kilomeetritel 12,3-12,6 tasandusfreesimine ning paralleelset ehitatakse objekti raudtee poolsele küljele ajutist käiguteed. Alates 2. juulist suletakse 300 meetri ulatuses Teelise tänava poolne osa sõiduteest ja kõnnitee.

Liiklus säilitatakse 1+1 lahendusena raudtee poolsel küljel. Tagatakse ligipääsud Lõikuse, Külvi ja Saagi tänavale, aga objektiga külgnevatelt tänavatelt väljasõidul lubatakse ainult parempöörded. Pärnu suunas sõites on esimene võimalus tagasipöördeks Jälgimäe tagasipöördel ning Tallinna suunas sõites enne Vabaduse puiestee ja Pärnu maantee ristumist.

Jalakäijad suunatakse raudtee poolsele küljele mööda fooriga reguleeritud ülekäiku. Kergliiklejatele rajatakse 1,5 meetri laiune aedadega piiratud koridor tagamaks ligipääsu Külvi tänavale. Linna sisenev ja linnast väljuv Vana-Pääsküla ning kaugliinide bussipeatused tõstetakse 100 meetrit praegusest asukohast Pärnu poole. Ülal nimetud piirangud kestavad 15. juulini.

Lisaks 740 meetri pikkuse lõigu rekonstrueerimisele rajatakse "pargi ja reisi" parkla ning parkla juurdepääsutee koos jalgtee ühendustega. Kilomeetrile 12,7 ehitatakse ooteala ja bussipeatus valla- ning maakonna bussiliinidele. Samuti ehitatakse 470 meetrit uusi kergliiklusteid ning rekonstrueeritakse 885 meetrit olemasolevaid kergliiklusteid.

Tegemist on maanteeameti ning Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi finantseeritava projekti osaga. Objekti omafinantseeringu osa on 15 protsenti, mida maanteeamet ja Tallinna kommunaalamet finantseerivad ühiselt.

Ehitustöid teostab AS YIT Eesti ning omanikujärelevalvet OÜ P.P. Ehitusjärelevalve. Ehitustööde maksumus on 3,22 miljonit eurot.

Allikas: www.pealinn.ee