• EE Articles
  • Uudised
  • 23.10.2019
  • AS YIT Eesti

Reinu tee on valmis ja pidulikult avatud

23.oktoobril avati Reinu tee. Pidulik avamine toimus Kelvingi külas, Meresihi tee ja Reinu tee ristmikul.

Tööde käigus rekonstrueeriti Reinu tee lõigul Rohuneeme tee kuni Kelvingi küla, kogupikkusega ca 3,2 km ja ehitati kergliiklusteed kogupikkusega ligi 3,5 km.
Rekonstrueerimistööde käigus uuendati kõik tee alused tehnovõrgud ning rajati uued teekonstruktsioonid. Üheks oluliseks tööks oli kogu piirkonda teenindava sademeveekollektori rajamine kuni mereni. 

Tööde teostaja AS YIT Eesti. 


Foto: Viimsivald.ee/ Jane Saks