• EE Articles
  • 22.10.2018

YIT Eesti AS pälvis Muinsuskaitse aastapreemia auhinna „Aasta leid 2018“

Ajaloolisesse piirkonda ehitamisel peame valmis olema selleks, et maapõuest avastame arheoloogilisi leide ja vanade ehitiste jäänuseid. Kui leiud tulevad välja alles ehitamise alguses, mitte planeeringu koostamise ajal, võib olukord nii ettevõtte kui arheoloogid keerulisse olukorda asetada.

Sel aastal leidis YIT Kalamajas Jahu tänaval ajastute kultuurikihi, mille enamik leide on pärit Tallinna kõrgajast 15. sajandi lõpust. Leiu puhul on erakordne see, et avastus võimaldab meil heita pilgu keskaegse tallinlase igapäevaellu ja anda aimu sellest, kust ja mida nad sõid, milliseid riideid kandsid ja maksevahendeid kasutasid.

Jahu tänaval arendustöid tegev ettevõte YIT Eesti leidis nii arheoloogidele kui ka ehitajatele sobiva töökorralduse ning tutvustas aktiivselt leide ka avalikkusele. YIT Eesti AS pälvis Muinsuskaitse aastapreemia auhinna „Aasta leid 2018“. Jahu tänavalt avastatu on harukordne ja sealsete leidude tähtsust Tallinna ja Eesti arheoloogiale on raske üle hinnata. Leid annab tööd järgmiseks kahekümneks aastaks.

Ajaloolist tausta väärtustades ehitab YIT Eesti krundile väikesemahulised 3-4-korruselised Mündriku korterelamud, mille nimi viitab ajaloolisele taustale. Keskajal tegutsesid Kalamajas ettevõtlikud mündrikud, kes pidasid paadiliiklust mandri ja kaubalaevade vahel. Arheoloogilised kaevamised lõpetatakse Kalamaja krundil sügise jooksul. Mündriku krundi leidudest on plaanis korraldada avalik näitus. Põnevamate leidude pilte saab vaadata Väike-Patarei 1 asuvatel ehitusstendidel.

Allikas: ERR