• EE Articles
  • 17.04.2018
  • 1 vaatamist

Valga linna sünnipäevaks valmib vanalinna keskväljak

YIT Infra Eesti AS rekonstrueerib EV100 programmi „Hea avalik ruum“ raames Valga vanalinna keskväljaku koos kõrval asuva Riia tänavaga ja sinna juurde kuuluvate ehitiste ja tehnovõrkudega. Lõpplahendusena valmib Jaani ja Lugaži kirikuid ühendav kergliiklustelg ning esinduslik hoone vabaõhu ürituste korraldamiseks, mille juurde kuulub ka mänguala.

Peamine eesmärk on rajada Jaani kirikust Lugaži kirikuni Valga linna kergliiklustelg, millest
moodustub esinduslik keskväljak koos areneva avaliku kvartaliga. Selleks, et taaselustada ajalooline Riia-Valga-Vastseliina-Pihkva postitee ja seejuures aeglustada kiiret liikumisvoogu kahe kiriku vahel, kaetakse keskväljakut ühendav kergliiklustee ja kõrvaltänavad erinevate katenditega.

Ajalooline keskväljak sai nurgakivi juba 2017. aasta septembri lõpus ja plaanitakse jalakäijatele avada käesoleva aasta mai kuus linna sünnipäevaks. Projekti ehitustööde maksumus on 2,13 miljonit eurot. Projekti rahastatakse Euroopa regionaalarengu fondi abil 1,5 miljoni euroga ning 0,63 miljonit eurot on linna omaosalus.

Eesti Arhitektide Liit plaanib EV100 programmi „Hea avalik ruum“ korraldajana paigaldada kõikidele projekti käigus valmivatele väljakutele EV100 sümboolikaga tähisplaadi.

Objekti nimetus: Valga vanalinna keskväljaku, avaliku hoone ning Riia tänava ehitamine ja rekonstrueerimine
Tellija: Valga Linnavalitsus
Peatöövõtja: YIT Infra Eesti AS
September 2018 – Mai 2018

Lisainformatsioon: projektijuht Raimond Ilp, raimond.ilp@yit.ee