• EE Articles
  • 12.06.2018

YIT Infra Eesti AS alustas Viljandis asuva Kantremaa tööstusala tugitaristu ehitustöid

YIT Infra Eesti AS alustas käesoleva aasta juuni alguses Viljandis asuva Kantremaa tööstusala avaliku tugitaristu ehitustöid, mille käigus saab mitu piirkonna tänavat uue katte ja tehnovõrgud.

Metsküla tee, Pargi ja Planeedi tänava ning Pärnu maantee ja Tähe tänava rekonstrueerimistööd algasid 04.06.18. Esimeses järgus freesiti vana asfaltkate ja alustati kaevetöid. Tööde teostamise vältel jääb üks sõidusuund autodele avatuks.

Ehitustööde käigus rajatakse uued teekatendid, veetrassid, reovee-, sadevee- ja sidekanalisatsioonid ning tänavavalgustid. Tööd on tellinud Viljandi linnavalitsus, partnerina on kaasatud AS Viljandi Veevärk. Ehitustööde planeeritav valmimisaeg on käesoleva aasta novembris.

Ehitustööde kogumaksumus on 1 827 791,35 eurot, mida toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest piirkonna konkurentsivõime tugevdamise meetme kaudu 1 121 406,13 euro ulatuses.

Allikas: sakala.postimees.ee