• EE Articles
  • 10.09.2017

Rekonstrueeritud Võru lasteaed Sõleke

Aadressil Olevi tn 29, Võru linnas asuva hoone puhul on tegemist 1984. aastal ekspluatatsiooni antud lasteaiaga.

Võru Lasteaed Sõleke on 1984. aastal tüüpprojekt järgi ehitatud hoone 280 lapsele, mis sai enda tänase nime 2000. aastal.
Enne rekonstrueerimist oli lasteaed kehvas seisus oma põhikonstruktsioonidelt ja samuti puudusid hoonel kõik tänapäevased tehnosüsteemid. Hoone renoveerimise  eesmärk oli saada võimalikult energiasäästlik ja hästi funktsioneeriv lahendus arvestades olemasolevaid konstruktsioone ja hoone U-tähe kujulist vormi. Hoonel renoveeriti katus, vahetati kõik aknad/uksed, soojustati fassaad ja ehitati välja kõik tänapäevastele nõuetele vastavad tehnosüsteemid: tugev- ja nõrkvooluosad, vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, kütte- ja ventilatsioonisüsteemid. Lisaks korrastati hoone ümbrus, mille käigus taastati vanu ja lisati uusi mänguväljakute atraktsioone, ehitati uued paviljonid, rajati uus piirdeaed ja parkimisvõimalused hoone lähistel.
Tänase seisuga on hoone kasutusele võetud ja lapsed saavad nautida nende jaoks renoveeritud uuehõngulist mängukeskkonda.