• EE Articles
  • 06.09.2017

Seljametsa lasteaed sai rekonstrueeritud

Paikuse vallas asuva Seljametsa Lasteaed-Algkooli hoone võeti esmakordselt kasutusele 1890.aastal. Enne renoveerimist tegutses hoones vaid lasteaed, algkool lõpetas tegevuse 2015.

Koolimajaks ehitatud kahekorruseline hoone on kaunis ja otstarbeka ruumilahendusega, nagu 100aastased seinad seda lubasid. Arhitekt Reet Olev ütles, et vana püüti säilitada nii palju kui võimalik, lähtudes tänapäeva nõuetest. 

Viilkatusega hoone on L-kujuline, sellel on põhihoones 2 täiskorrust ja harutiivas üks korrus koos katusekorrusega. Projekteerimis-ehitustöövõtu eesmärgiks oli energiatõhusa hoonena rekonstrueeritud Seljametsa Lasteaed, kus 726 ruutmeetril on 3 lasteaiarühma tööks vajalikud kaasaegsed ruumid. 

AS YIT Ehituse divisjoni juht Tarmo Palk sõnul rekonstrueeritava objekti puhul oli kõige keerulisem head ehituskvaliteeti tagades säilitada hoone omaaegset väärtust. Seljametsas tuli lähtuda paljastatud palgist kandekonstruktsioonidest ja nende tulekindluse nõudest.  Meie ülesandeks oli projekteerida lastele kaasaegsete tingimustega lasteaia hoone, korralike kommunikatsioonidega, avar ja samas väikese energiakuluga. Ümber ehitati ka trepid, kaldteed, haljastus, laste mänguväljakud, parkla ning kõik katendiga alad. Paigaldati uus heitvete kanalisatsiooni torustik, rekonstrueeriti veetorustik ning elektrimadalpinge- ning sidekaablid.