• 13.11.2016

Viljandi Muusikakooli hoone rekonstrueerimine

Viljandi Muusikakooli hoone, mis oli algselt elamu, on muinsuskaitse eritingimuste järgi ehitatud 1895.a. (tänase päeva teadmistega ehitatud 1871). Hoone on vahepeal kuulunud ka Eesti Kaitseliidule.

Hoone on punastest keraamilistest tellistest seinte ja müüridega, maakivist krohvitud vundamendiga, osalise võlvkeldriga, kahekorruseline puitvahelagede- ja kaldkatustega pööninguga, nurgatorniga liigendatud.  Välisilme on ette nähtud säilitada algsele lähedasel kujul. Olemasoleva kütusehoidla kohale ehitatakse juurde kaks korrust klassiruumide jaoks.

Ehituslikult on tegemist üpris keeruka hoonega, kuna projekteerimise käigus ei ole piisavalt avatud konstruktsioone. Lammutustööde käigus oli ehitaja sunnitud ümber projekteerima I ja II korruse vahelise vahelae kuna projektikohane ei oleks taganud hoonele piisavat jäikust. Keerukas oli ka vahelagede lammutus kuna oli oht varingule. Selle vältimiseks tuli ehitajal  lammutada ja betoneerida vahelagesid väikeste osade kaupa, tagades nii hoone piisava jäikuse kui ka seinte kandevõime.

Rekonstrueeritava hoone küljes on ka uus hooneosa nn. „Kontserdimaja“,  mis on Muusikaakadeemia kasutuses kogu ehituskestvuse jooksul, mis omakorda raskendab veel ehitustegevuse korraldamist.

Tänaste plaanide kohaselt valmib hoone 2017 aprillis.