• 08.02.2016

Teadaanne 2015. aasta raamatupidamisaruannete kohta: rahakäivet tugevdas kapitali efektiivsus

Sulgudes esitatud arvud viitavad möödunud aasta vastavale perioodile, kui ei ole märgitud teisiti.

 Oktoober – detsember 2015 (segmendiaruandlus, POC)

  • Müügitulu kasvas 2% 468,5 (461,0) miljoni euroni. Võrreldavate vahetuskursside lõikes suurenes müügitulu 4%.
  • Tegevuskasum (v.a ühekordsed kuluartiklid) tõusis 16,6 (31,4) miljoni euroni ning ärikasumi marginaal (v.a ühekordsed kuluartiklid) oli 3,6% (6,8%).
  • Perioodil oktoober – detsember 2015 ühekordsed kuluartiklid puudusid (10–12/14: -12,4 miljon eurot).
  • Alates septembri lõpust kahanes tellimuste mahajäämus 6%, ulatudes 2172,9 miljoni euroni.
  • Põhitegevuse käive ulatus pärast investeeringute tegemist 43,4 (139,9) miljoni euroni.

 Jaanuar – detsember 2015 (segmendiaruandlus, POC)

  • Müügitulu kahanes 8% 1651,2 (1801,2) miljoni euroni. Võrreldavate vahetuskursside lõikes vähenes müügitulu 3%.
  • Tegevuskasum (v.a ühekordsed kuluartiklid) tõusis 76,0 (126,4) miljoni euroni ja tegevuskasumi marginaal (v.a ühekordsed kuluartiklid) oli 4,6% (7,0%).
  • Ühekordsed kuluartiklid olid -10,4 (-12.4) miljonit eurot.
  • Põhitegevuse käive ulatus pärast investeeringute tegemist 183,7 (151,9) miljoni euroni.
  • Direktorite nõukogu esitas dividendiks 0,22 (0,18) eurot aktsia kohta, 137,5% (40,0%) sissetulekust ühe aktsia kohta.

Kari Kauniskangas, president ja tegevdirektor                                                                                          

2015. aastal toimusid nõudluse ja töömahu osas suured muutused. Äriruumide ja taristu segmentide tellimuste mahajäämus ning eluasemete müük Soomes ja Kesk- ja Ida-Euroopas kasvas kolmandiku võrra hoolimata Soome tarbijate nõudmiste jätkuvast kahanemisest. Venemaal oli rubla kurss märgatavalt nõrgem kui möödunud aastal ning eluasemete müük langes ligi kolmandiku võrra. Kõnealuste muutustega kohanemiseks tuli meil kõiki ärisegmente kiiresti muuta. Sealhulgas arendasime oma klientide jaoks välja taskukohased lahendused. Samuti jätkasime oma pikaajalist püüdlust tarbijate kogemuse parandamiseks kõikides ärisegmentides.

Rahakäibe ja kapitali tootluse valdkonnas olid tulemused suurepärased ning aasta jooksul kahanes meie netovõlg 696 miljonilt eurolt 529 miljonile eurole. Rahakäivet toetas meie kapitali loovutamise programm, mille abil suurendasime märkimisväärselt koostööd kruntide ja äriruumiprojektide müügi valdkonnas. Samuti vähendasime oluliselt valmis ehitatud müümata korterite alla paigutatud kapitali Soomes.

Äritegevuse kõige suurem kordaminek saavutati äriruumide ja taristu valdkonnas. Tellimuste mahajäämus paranes ning tagatised suurenesid tänu lisandväärtusega projektide suuremale osale. Lisaks tagab järgmiste aastate positiivse arengu Tripla ostukeskuse ehitamise eellepingu sõlmimine.

Üksuse Housing Finland ning Kesk- ja Ida-Euroopa segmendi olukord polariseerus. Väga ulatusliku osa Soome müügitulust moodustas investorite müük, mis kajastus nõrgemas kasumlikkuses. Kesk- ja Ida-Euroopa riikides oli müügikasv tugev ning kasumlikkus parem kui möödunud aastal. Keskendusime Kesk- ja Ida-Euroopa regiooni müügikasvu suurendamisele ning investeerimise uutesse kruntidesse ja asutasime Poolas uue äriüksuse.

Venemaal restruktureerisime äritegevust ja kohandasime oma tööd ümber, muutes mahtu varasemaga võrreldes märkimisväärselt madalamaks, sest 2016. aastal ei oota me turu olukorra paranemist. Meie eesmärgiks on saavutada Venemaal isegi valitsevates turutingimustes positiivsed tulemused ja positiivne rahavoog.

Põhirõhk on sel aastal seatud kasumlikkuse suurendamisele, kasvu tugevdamisele ja kapitali tõhususe parandamisele. Loodame kõnealustes valdkondades tulemusi näha aasta jooksul.

Soovin tänada meie kliente usalduse eest ning töötajaid kompromissitu ja innuka töö eest, mis aitab kaasa uuenduste tegemisele ja eesmärkide saavutamisele!

Suunised 2016. aastaks (segmendiaruandlus, POC)

Kontserni müügitulu kasvu vahemik on hinnanguliselt 0–10% võrreldavate vahetuskursside lõikes.

Kohandatud tegevuskasumi* hinnanguline kasv on 2015. aasta tasemest kõrgem (2015: 76,0 miljonit eurot).

* Kohandatud tegevuskasum ei hõlma märkimisväärsete ümberkorralduste broneerimise ega kahjustuste kulusid.

Täielik aruanne ja ettekanded on avaldatud YIT Group veebilehel.

Pressikonverentsi ning presidendi ja tegevdirektori Kari Kauniskanga ettekannet on võimalik jälgida elavettekandes veebiülekande kaudu aadressil www.yitgroup.com/webcast.