• EE Articles
  • 29.07.2015

YIT VAHEARUANNE 1. JAANUAR - 30. JUUNI 2015

Netovõla eesmärk saavutati kavandatust varem, tellimuste järjekord pöördus kasvule Kui pole märgitud teisiti, viitavad sulgudes antud arvud eelmise aasta vastavale perioodile

Aprill–juuni 2015 (segmendiaruanne, esialgne)

  • Müügitulu langes 8%, 416,1 (451,4) miljoni euroni. Võrreldavat vahetuskurssi arvestades kahanes müügitulu 5%.
  • Tegevuskasum ulatus 18,6 (34,7) miljoni euroni ja tegevuskasumi marginaal oli 4,5% (7,7%).
  • Tellimuste järjekord kasvas märtsi lõpuga võrreldes 19%, ulatudes 2573,5 miljoni euroni.
  • Rahavoog äritegevusest pärast investeeringuid oli 113,3 (–16,4) miljonit eurot.

Jaanuar–juuni 2015 (segmendiaruanne, esialgne)

  • Müügitulu langes 7%, 791,0 (854,5) miljoni euroni. Võrreldavat vahetuskurssi arvestades kahanes müügitulu 2%.
  • Tegevuskasum ulatus 39,1 (61,5) miljonit euroni ja tegevuskasumi marginaal oli 4,9% (7,2%).
  • Rahavoog äritegevusest pärast investeeringuid oli 128,4 (–28,7) miljonit eurot.

Kari Kauniskangas, president ja tegevjuht:
Üks meie peamisi eesmärke käimasolevaks strateegiaperioodiks on olnud rahalise tegevusruumi suurendamine. Meie rahavood olid 2015. aasta teises kvartalis taas väga tugevad ning me saavutasime 2016. aasta lõpuks püstitatud netovõla eesmärgi kavandatust märksa varem. Meie töös olevate tellimuste väärtus pöördus kasvule igas segmendis. Rahalise tegevusruumi suurendamiseks võetud meetmed mõjutavad meie kasumlikkust lühikeses perspektiivis, kuid tugevam bilanss, ärimudeli kapitalitõhususe parandamine ja meile esitatud tellimuste suur hulk võimaldavad saavutada eelolevatel aastatel kasumlikku kasvu.

Teises kvartalis edenesime hästi ka muudes tähtsamates strateegiavaldkondades. Äripindade ja taristu segmendis õnnestus meil võita eriteadmisi vajavad hanked ja alustada koostööprojekte, mille väärtus on üle 400 miljoni euro. Juunis sõlmisime koos Meridiamiga lepingu Hamina-Vaalimaa kiirtee E18 projekti teostamiseks ning Tampere kergraudtee projekti teostajaks valiti konsortsium, kuhu kuuluvad YIT, VR Track ja Pöyry.

Samuti oleme rahul tegevuse arenguga Kesk- ja Ida-Euroopa riikides. Teises kvartalis langes korraliku kasvu tulemusena Kesk- ja Ida-Euroopa riikide arvele meie müügitulust juba 11% ning jätkuv kasumlikkuse kasv tähendas, et Kesk- ja Ida-Euroopa riikide osakaal meie tegevuskasumis oli sellest veelgi suurem.

Soome elamispindade segmendis oli uute elamuehitusprojektide maht heal tasemel. Lisaks võimalusele ehitada uusi investeerimisprojekte suurenes varasemate kvartalitega võrreldes ka meie uute tarbijaprojektide arv.

Venemaal on elamispindade nõudlus möödunud aastaga võrreldes langenud, kuid YITi müügikäibe kahanemine on olnud väiksem kui meie põhilistel konkurentidel. Siiski ei ole me rahul kõnealuse segmendi praeguse kasumlikkusega. Jätkame oma tegevuse kohandamist ja konkurentsivõime suurendamist.

Meie kasumlikkust on pärssinud ka kapitali vabastamise meetmed ja muutused Soome müügiportfelli struktuuris, kuid samal ajal on need meetmed aidanud tugevdada meie bilanssi. Jätkame jõupingutusi kapitalitõhususe suurendamiseks, kuid ühtlasi pöörame edaspidi rohkem tähelepanu kasumlikkuse parandamisele.

Oleme tulevikku investeerinud ka sellega, et palkasime käesoleval aastal rohkem kui 500 innukat ja pühendunud praktikanti. Praktikantidesse investeerimine tagab, et YITis on ka eelseisvatel aastakümnetel olemas vajalikud pädevused ja eriteadmised.

Suunised aastaks 2015 jäid samaks (segmendiaruanne, esialgne)
Kontserni tulude muutus võrreldavat vahetuskurssi arvestades peaks prognooside järgi jääma vahemikku –5–5%. Tegevuskasumi marginaal ilma ühekordsete kulude ja tuludeta jääb eeldatavalt allapoole 2014. aasta taset.

Soome- ja ingliskeelne börsiteade ja esitlusmaterjalid avaldatakse sel korral ettevõtte veebisaidil
www.yitgroup.com/investors.

Pressikonverentsi ning presidendi ja tegevjuhi Kari Kauniskangase esitlust saab jälgida ka otseülekandena veebis aadressil 
www.yitgroup.com/webcast