• EE Articles
  • 28.10.2015

Vahearuanne, 1. jaanuar – 30. september 2015

Netovõlg kahanes jätkuvalt, fookus liikus kasumlikkusele. Kui pole märgitud teisiti, viitavad sulgudes antud arvud eelmise aasta vastavale perioodile.

Juuli-september 2015 (segmendiaruanne, esialgne)

  • Müügitulu langes 19% võrra 391,7 (485,7) miljoni euroni. Võrreldavat vahetuskurssi arvestades kahanes müügitulu 13%.
  • Tegevuskasum ilma ühekordsete kulude ja tuludeta ulatus 20,3 (33,5) miljoni euroni ja tegevuskasumi marginaal ilma ühekordsete kulude ja tuludeta oli 5,2% (6,9%).
  • Ühekordsed kulud ja tulud olid -10,4 miljonit eurot.
  • Tellimuste järjekord vähenes juuni lõpuga võrreldes 10%, ulatudes 2314,6 miljoni euroni.
  • Rahavoog äritegevusest pärast investeeringuid oli 11,9 (40,7) miljonit eurot.

Jaanuar-september 2015 (segmendiaruanne, esialgne)

  • Müügitulu langes 12% võrra 1182,7 (1 340,2) miljoni euroni. Võrreldavat vahetuskurssi arvestades kahanes müügitulu 6%.
  • Tegevuskasum ilma ühekordsete kulude ja tuludeta ulatus 59,4 (95,1) miljoni euroni ja tegevuskasumi marginaal ilma ühekordsete kulude ja tuludeta oli 5,0% (7,1%).
  • Ühekordsed kulud ja tulud olid -10,4 miljonit eurot.
  • Rahavoog äritegevusest pärast investeeringuid oli 140,3 (12,0) miljonit eurot.

Kari Kauniskangas, president ja tegevjuht:

Septembris avaldasime oma uuendatud strateegilised fookusalad: kasumlikkus, arengualgatused ja edasine kapitalitõhususe suurendamine. Jätkuv tugev rahavoog ja netovõla eesmärgi saavutamine on võimaldanud fookusel järk-järgult kasumlikkuse ja kasvu suunas liikuda. Kolmas kvartal oli viies järjestikuse positiivse rahavooga (pärast investeeringuid) kvartal ja netovõlg kahanes jätkuvalt.

Soome elamispindade segmendis ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikides (CEE) jätkus kolmandas kvartalis tugev kasv. Pean tulevikku silmas pidades oluliseks seda, et alustasime kaht uut tähtsat piirkonnaarenduse projekti Tšehhi Vabariigis ja Slovakkias. Meie eesmärk on CEE riikides kasvu veelgi kiirendada, luues Poola uue üksuse ja jätkates piirkonnas aktiivselt kruntide omandamist. Soomes on majanduse üldpilt praktiliselt muutumatu püsinud. Tarbijad on endiselt ettevaatlikud, aga investorid on üsnagi aktiivsed. Soomes püüdleme Helsingi piirkonnas järjest suurema kasvu poole. Lisaks sellele keskendume mitmel moel ka korterite taskukohasusele. Investeerimistehingute suur osakaal mõjutab jätkuvalt ärisegmendi kasumlikkust. Ent valmis ja veel müümata korterite arv vähenes Soomes oluliselt.

Venemaa elamispindade segmendis on nii nõudlus kui hindade tõus jätkuvalt väljakutseid esitanud. Korraldame oma tegevust ümber, et see praeguse olukorraga paremini kohanduks, ning üritame praegu ja jaanuaris avaldatud meetmete abil püsikuludelt säästa umbes 10 miljonit eurot.

Äripindade ja taristu segmendis hakkasid tulud ja kasum taas kasvama ning suur tellimuste järjekord ja tähtsad projektid, mida selles veel arvestatud pole, näiteks Tripla ja Tampere kergraudtee projekt, annavad hea aluse tulevaseks kasvuks. Hamina-Vaalimaa kiirtee E18 projekt on hästi alanud ja jätkumas on aktiivsed läbirääkimised Tripla projekti üle.

Suunised 2015. aastaks (segmendiaruanne, esialgne)

Kontserni tulu kasv jääb võrreldavat vahetuskurssi arvestades prognooside järgi vahemikku -5–0%.

Tegevuskasumi marginaal ilma ühekordsete kulude ja tuludeta jääb eeldatavalt vahemikku 4–5%.

Eelnevalt on YIT ennustanud, et grupi tulude kasv võrreldavat vahetuskurssi arvestades jääb vahemikku -5 – 5% ning tegevuskasumi marginaal ilma ühekordsete kulude ja tuludeta allapoole 2014. aasta taset.

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=681981&lang=en