• EE Articles
  • 12.04.2015

Tartu avavangla kasutusse antud

Esmaspäeval, 13. aprillil ühendas justiitsminister Urmas Reinsalu sümboolse lindilõikamise asemel kaks priske rauast ketti tabalukuga ning kuulutas avavangla avatuks.

YIT Ehitust esindas lisaks ehitustiimile avaüritusel ehitusdirektor Toomas Rapp, kelle sõnul oleme rahul töö tulemusega ning asjaoluga, et saime kaasa aidata vanglatöötajate olmetingimuste parandamisele ning vangide tagasipöördumise sujumisele tavaellu.

Kolmekorruselise maja esimesele korrusele jäävad ametnike tööruumid ja üleviimiskamber ning kinnipeetavate eluruumid. Teine korrus kuulub tervenisti vangidele. Meeste poolel on tubades kolm voodikohta. Teises tiivas on kuus kohta ka naistele. Nemad paigutatakse tubadesse kahekesi.

Läbi kahe korruse on ehitatud valvurite ruum, et vajaduse korral kiiresti reageerida. Maja valvavad arvukad kaamerad. Kolmandal korrusel sisustatakse jõusaal, kus hakkab treenima vangla personal. Kolmandale korrusel mahub ka vangla töötajatele mõeldud 25 meetri pikkune lasketiir.

Avavanglas on 60 kohta kinnipeetavaile, kelle karistuse kandmine on jõudnud järku, mil tuleb hakata mõtlema ühiskonda naasmise peale. Põhiliselt hakkavad avavanglas viibima Tartu vangla kinnipeetavad, kel on kindel töökoht või kes õpivad.

Tartu avavangla detailplaneering algatati 2008, ehitusleping YIT Ehitusega sõlmiti märtsis 2014. Hoone arhitekt on Ott Ojamaa, projekteerija AS Amhold. 1442-ruutmeetrise põrandapinnaga avavangla maksumus oli kokku umbes 2,6 miljonit eurot. YIT Ehituse tellijaks ja koostööpartneriks avavangla hoone rajamisel oli Riigi Kinnisvara AS.

Loe sündmuse kohta
Tartu Postimehest.