• Koduostu blogi
  • 14.12.2022
  • AS YIT Eesti
  • 279 vaatamist

Pea iga teine kinnisvaraostja usub, et soetab kodu kogu eluks

YIT Eesti värske uuringu kohaselt loodavad eestimaalased kinnisvara ostes, et uus elupind jääb neid terveks eluks teenima – sellist ootust väljendas uuringus tervelt 45% vastanutest. YIT esindaja sõnul on koduvahetus tegelikult loomulik osa inimeste eludest ning hirm selle keerukuse ees enamjaolt alusetu.

„Oma kodu ostmine on inimestele emotsionaalselt väga oluline verstapost. Ootused on kõrged ning soovitakse, et kõik oleks nii tänaseid, homseid kui ka kaugema tuleviku vajadusi kaaludes ideaalne või vähemasti ideaalilähedane,“ sõnab YIT Eesti elamuarenduse müügijuht Eva-Liisa Tamm.

Tema sõnul näitab YIT klientide ostukäitumine, et ideaalse kodu suunas liigutakse pigem sammhaaval ning koduvahetus kerkib päevakorrale väga kindlates eluetappides.

„Nooremas eas on rahalised vahendid sageli piiratumad, mistõttu pole võimalik soetada kohe kõikidele tänastele ja tulevastele vajadustele vastavat kodu. Lasteta noored alustavad üldjuhul oma teekonda kahetoalise korteriga, mille asemele hangitakse pere loomise järel uus avaram elupind. Kuigi pere kasvades jõutakse ühel hetkel neljatoalise või veel suurema kodu ostuni, siis seegi pole paljude koduomanike jaoks viimane investeering – kui võsukesed ühel hetkel pesast välja lendavad, ei ole vanematel enam mõistlik kahekesi nii suurt pinda ülal pidada ning hangitakse jälle väiksem kodu,“ loetleb Eva-Liisa Tamm kõige levinumaid koduostu etappe.

YIT Eesti uuring näitas, et veerand koduostjatest soetab kinnisvara ilma kindla ajaraamita. Mõnevõrra vähem, 14% ostjatest usub, et uus kodu jääb neid teenima 10-25 aastat ning pea iga kümnes vastaja usub, et jääb uuele elupinnale 26-40 aastaks. Neid, kes on veendunud, et müüvad ostetava kinnisvara hiljemalt kümne aasta möödudes, oli uuringu vastajate seas kõigest 7%.

Eva-Liisa Tamm tõdeb, et koduostjad pelgavad sageli koduvahetuse korralduslikku poolt – arvatakse, et kui eelmisel kodul on kehtiv pangalaen, siis võib selle müümine ja uue laenu võtmine osutuda keeruliseks. Tegelikult pakub enamus panku täna koduvahetuslaenu, mis võimaldab osta uue kodu välja veel enne, kui eelmine laenuga soetatud kodu müüdud on.

YIT esindaja sõnul on koduvahetuslaenu võtmine eriti lihtne uusarendustesse kodu ostvatel klientidel. „Üldjuhul tuleb kuni vana kodu müümiseni ja eelmise laenu tagastamiseni maksta nii uue eluaseme laenu kui olemasoleva kodulaenu intresse. Uusarendusse kodu soetamisel pääseb ostja enamasti sellest suurest rahalisest kohustusest – korteriostu leping sõlmitakse tihti vaat et aasta enne kodu valmimist, aga laenumakseid hakkab ostja maksma aga alles siis, kui ostetav kodu on valminud ja võtmed käes,“ selgitab Eva-Liisa Tamm.  

YIT Eesti esindaja sõnul võib mõningate koduostjate pikkade plaanide taga olla asjaolu, et nad ei kavatsegi uue eluaseme ostmisel vana maha müüa.

„Paljud ostjad jätavad oma senise kodu üüritulu teenima, lootes tulevikus saada sealt ka väärtuslikku pensionilisa. Kvaliteetne kinnisvara on kindel investeering – hea asukoha ja ehituskvaliteediga korterid on üüriturul alati kõrges hinnas,“ nentis Tamm.

 

YIT on Soome suurim ja Põhja-Euroopa üks juhtivaid arendus- ja ehitusettevõtteid. YIT on juba 110 aastat loonud paremaid elukeskkondi rajades jätkusuutlikku eluviisi toetavaid funktsionaalseid kodusid, tulevikutrende järgivaid avalikke ja ärihooneid ning infrastruktuuri, mis toetab kogukondade, ettevõtete ja ühiskonna toimimist. YITs töötab ühtekokku üle 5500 spetsialisti üheksas riigis: Soomes, Rootsis, Norras, Eestis, Lätis, Leedus, Tšehhis, Slovakkias ja Poolas. 2021. aastal oli ettevõtte müügitulu 2,7 miljardit eurot. YIT Corporationi aktsiad on noteeritud Nasdaq Helsinki Oy börsil.  www.yitgroup.com