Laagri alevik

Laagri alevik

Pääsküla ja Saue vahel paiknevast kunagisest sovhoosikeskusest on tänaseks kujunenud aktiivne linnaline piirkond ja Eesti üks suurimaid alevikke, kus elab ligi 6000 elanikku.

Laagri on tänu oma heale ühendusele pealinnaga, pidevalt arenevale ettevõtluskeskkonnale, arvukatele parkidele, mänguväljakutele, kergliiklusteedele ja palliplatsidele ning tugevale kogukonnatundele väga atraktiivne piirkond Tallinna ja selle lähiümbruse perede seas, mistõttu on lähiaastatel oodata selles alevikus jõudsat elanikkonna kasvu. Juba täna on piirkonnas viis lasteaeda ja kaks põhikooli ning 2022. aasta 1.

septembril avab Laagris uksed aleviku esimene keskkooliastmega kool, Saue Riigigümnaasium.

  1. valmis kauaoodatud Saue-Topi tee Saue linna ja Laagri aleviku vahel, mis muutis ühenduse kahe suure keskuse vahel palju sujuvamaks ning tegi olulise panuse Saue valla arengukavas kirjeldatud 20 000 elanikuga Laagri aleviku, Saue linna ja Saku aleviku kasvukolmnurga tekkele.

Kaart ja teenused