Saue vald

Saue vald

  1. aastal ühinesid haldusreformi käigus Saue linn ning Nissi, Kernu ja Saue vald, mille tulemusel moodustus Mandri-Eesti suurim vald.

Pidevalt arenev haldusüksus on täna koduks juba 24 000 inimesele. Mitmeid linnalisi asumeid ja hajaasustust koondava valla seob hästitoimivaks tervikuks tõhus transpordivõrgustik – Saue valda seob Tallinna ja teiste suuremate linnadega Tallinn-Turba raudtee, Tallinna ringtee, Tallinn-Pärnu maantee ja Tallinn-Haapsalu maantee.

Tugevalt positiivne iive ja arvukad käesolevaks kümnendiks kavandatud arendused lubavad ennustada, et aastaks 2030 läheneb Saue valla elanikkond juba 30 000 piirile.

Piirkonna elanikkond on tugevalt seotud küll pealinnaga, kuid vald panustab jõudsalt kohalike teenuste arendamisse ja töökohtade loomisesse, et tagada Saue valla elanikele kõik eluks vajaliku ilma kodukandist lahkumata. Selle tõestuseks tegutseb Saue vallas ühtekokku 7 kooli ja 7 lasteaeda, koguni 8 raamatukogu, lisaks ka kultuuri- ja huvikeskus, päevakeskus, noortekeskus, spordikeskus, muusikakool ja palju teisi kogukonda teenindavaid asutusi.

Kaart ja teenused