Koos oleme YIT

YIT Eesti

AS YIT Eesti on Eesti juhtivaid ehitusettevõtteid, mis kuulub Soome suurimasse ehitusteenuseid pakkuvasse kontserni YIT ja on tegutsenud 1991. aastast.

AS YIT Eesti põhilised tegevusvaldkonnad on korterite, äripindade ja terviklike piirkondade arendamine ja ehitamine ning taristuehitus.

Üle 30-aastase tegevusaasta jooksul on YIT Eesti ehitanud üle 700 hoone, mille hulka kuulub elamuid, äri- ja tootmishooneid, ühiskondlikke ja sotsiaalhooneid. 

Olles üks suuremaid ja juhtivaid kinnisvara arendajaid, on YIT Eesti ehitanud üle 4400 uue kodu. Tagamaks parimat kvaliteeti projekteerib, ehitab ja müüb YIT Eesti uued korterid täisteenusena ise.

AS YIT Eesti on Soome-Eesti Kaubanduskoja liige ja Digitaalehituse klastri liige.

Atraktiivne-tööandija 2021.png

Top-3-kinnisvaraarendaja-2021.png

EKFL_1920x1080.jpg

Ehitame tulevikku koos

Hüppa pardale!
Töökohale kandideerimine tekitab ootuseid. Soovime, et YIT-sse tööle kandideerija kogemus oleks meeldiv ja sujuv.

 • Austame kandideerijat. Soovime luua keskkonna, kus kandidaat saab end mugavalt tunda, et ennast oma parimast küljest näidata. Hoiame teda kogu värbamisprotsessiga kursis.
 • Oleme avatud õige töötaja leidmisel. Lisaks kompetentsile ja potentsiaalile peame oluliseks, et kandidaat meie meeskonda sobib ja meie väärtustele vastab.
 • Hästi planeeritud sisseelamine on meie eesmärk iga kord, kui meiega liitub uus töötaja.


Saa osaks meie meeskonnast

Soovime luua professionaalset meeskonda ja avatud töökultuuri.

 • Tööohutus ja heaolu on meie töö nurgakivid, mida arendame pidevalt. Soovime tagada turvalise ja hooliva töökeskkonna. Meie jaoks on oluline, et töötaja töövõime püsiks heas tasakaalus.
 • Vastastikune austus ja usaldus on väärtused, mida me oma töömeeskonnas hindame. Julgustame loovust ja usume, et positiivne mõtteviis inspireerib.
 • Töötame koos. Transparentsus, töötajate kaasamine ja teineteiselt õppimine – igal töötajal on oluline roll hea meeskonnavaimu loomisel, seda nii majasiseselt kui meie partneritega.


Arenda oma kompetentse

Pakume töötajatele võimalusi õppida ja areneda.

 • Me hindame töötajate haridust ja kogemust, kuid isegi olulisemaks peame nende suhtumist ja kirge eesmärkide saavutamisel.
 • Soovime, et töötajaid motiveeriks nende roll, meie kultuur ja lisahüved. Oleme pühendunud vastutustundlikule ja pikaajalisele personalipoliitikale.
 • Meie erinevad projektid, karjäärivõimalused ja muud sisemised arenguvõimalused nagu ka teadmiste jagamine toetavad töötaja karjääri. Räägime töötajatega regulaarselt nende arengust ja tulevikust YIT-s.

Oleme rahvusvaheline ettevõte

YIT on Soome suurim ja Põhja-Euroopa üks juhtivaid arendus- ja ehitusettevõtteid. YIT missioon on luua paremaid elukeskkondi ning arendada ja ehitada jätkusuutlikku eluviisi toetavaid funktsionaalseid kodusid, tulevikutrende järgivaid avalikke ja ärihooneid ning infrastruktuuri, mis toetab kogukondade, ettevõtete ja ühiskonna toimimist. YITs töötab ühtekokku 4300 spetsialisti kaheksas riigis: Soomes, Rootsis, Eestis, Lätis, Leedus, Tšehhis, Slovakkias ja Poolas. 2023. aastal oli ettevõtte müügitulu 2,2 miljardit eurot. YIT Corporationi aktsiad on noteeritud Nasdaq Helsinki Oy börsil. www.yitgroup.com

Rohkem infot YIT kontserni ja finantsnäitajate kohta vaata siit.

Ettevõtte nimetähed Y, I ja T pärinevad ajaloolisest nimest Yleinen Insinööritoimisto (üldinseneribüroo), mis alustas tegevust Soomes 1912. aastal. Ettevõtte nime hääldamisel hääldatakse nimetähed eraldi välja järgmiselt: üü- ii- tee.

Kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiu- ja tööohutuse juhtpõhimõtted

Meie eesmärgiks on pakkuda oma klientidele kaasaegseid, kvaliteetseid ja kõrge tarbimisväärtusega ehitisi. Soovime alati leida oma kliendi vajadustele ja võimalustele vastava ning parima võimaliku ehitustehnilise lahenduse.

YIT Eestis toimiv juhtimissüsteem on tunnistatud Bureau Veritas Certification poolt vastavaks rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001:2015, keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001:2015 ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standardi ISO 45001:2018 nõuetele.

BV_Cert_N&B_ISO9001-14001- ISO 45001.png

Sertifikaadid on tõenduseks, et meie tegevus on kõikidel tasanditel süsteemne ja ettevõte järgib oma tegevuses seadusi, ehituslikke normatiive ja eeskirju, head ehitustava, heakskiidetud standardeid, keskkonna-, tööohutus- ja töötervishoiu nõudeid ning säästva arengu põhimõtteid.

AS-i YIT Eesti kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiu- ja tööohutuse juhtpõhimõtted rajanevad kohustusel projekteerida, ehitada ja luua tingimused ehitiste kasutamiseks:

 • juhtides oma tegevusi vastavuses kehtivate õigusaktide ning teiste tunnustatud nõuetega;
 • luues tingimused mis hoiavad töötajate tervist;
 • kasutades kaasaegseid tehnoloogiaid, ergonoomilisi töövahendeid ja keskkonnahoidlikke materjale ning soovitades neid ka huvipooltele;
 • hoides ära ohuolukordi, õnnetusi ja saastamist ning minimiseerides riske ja kahjulikke mõjusid;
 • kasutades säästlikult kõiki ressursse (sh materjalid, kütus, energia, vesi);
 • vähendades jäätmeteket ning toetades materjalide taaskasutust;
 • edendades töötajate ja koostööpartnerite teadlikkust nii töötervishoius, tööohutuses kui keskkonnas tervikuna, sh nende kaasamise kaudu;
 • toetades juhtimissüsteemide väljatöötamist ning rakendamist hankijate ja alltöövõtjate poolt;
 • nõustades klienti varajases äriidee staadiumis pakkudes paindlikku teenusepaketti;
 • täites kliendi soove ning tagades oma teenuse kvaliteedi;
 • tagades juhtimissüsteemi ja selle toimivuse läbi pideva parendamise.

    AS YIT Eesti
    Pärnu mnt 102b, Tallinn 11312
    E - R: 8 - 17 L, P: Suletud