• EE references
  • Infraehitised
  • 479 vaatamist

Tallinna Lennujaama lennuliiklusala

Laiendati lennuvälja asfalteeritud lennuliiklusala ja tugevdati olemasoleva lennuraja aluspõhja. Rajati teenindusteed, lumesulavete ärajuhtimis-ja lumesulatusplatsid, alad lennukimootorite katsetamiseks, tuletõrjeõppuste tsoonid, lennuvälja hooldustehnika manööverdamiseks vajalikud piirkonnad, samuti lennuvälja tööplatsi betoonkatte ja perroonialad. Tallinna lennujaamas ehitati välja uus maapealsete tulede süsteem, mis põhineb ainult LED-tehnoloogial. See on lennundusvaldkonna nüüdisaegseim tehnoloogia, mida kohtab harva.

Tallinna Lennujaama lennuliiklusala renoveerimine
AS Tallinna Lennujaam
Tallinn
Riik
Estonia
2018
Infra