• EE references
  • Infraehitised
  • AS YIT Eesti
  • 569 vaatamist

Paide linna Tallinna tänav

Tallinna tänava rekonstrueerimisel ehitati uute aluste ja katenditega sõidutee ja kõnniteed. Uuendati sademeveesüsteemid ja ehitati sadevee settetiigid. Rekonstrueeriti tänavavalgustus ja sideliinid. Täiendati haljastust ja lisati linnamööblit. 

Paide, Tallinna tn. rekonstrueerimine
Paide Linnavalitsus
Paide
Riik
Estonia
2019
Infra