• EE references
  • Infraehitised
  • AS YIT Eesti
  • 458 vaatamist

Kroodi-Maardu piirkonna ühisveevärk ja kanalisatsioon

Kroodi tööstus- ja Maardu järveäärse piirkonna ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööd.
Kroodi tööstuspiirkonnas vahetati välja vanad vee- ja kanalisatsioonitorud.
Maardu järveäärsesse piirkonda ehitati uued vee- ja kanalisatsioonitorud.
Mõlemasse piirkonda ehitati uued ja kaasaaegsed joogivee survetõstepumplad.

Kroodi tööstus- ja Maardu järveäärse piirkonna ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööd
Kroodi Vesi AS
Maardu
Riik
Estonia
2019
Infra