• EE Articles
  • Uudised
  • Pressiteated
  • 16.12.2020
  • YIT OYJ

Linnaelanike mure kliima pärast on koroona-aastal veidi vähenenud

Kestlik linnakeskkond
Kestlik linnakeskkond

Kliimamuutus paneb muretsema 65 protsenti Soome linnaelanikest.

Kestlike linnakeskkondade baromeetri 2020. aasta küsitlusele vastanutest 15 protsenti ütles, et muretseb kliimamuutuse pärast väga palju, 20% et palju ja 30% et üsna palju. Ainult natuke muretseb 25% ja üldse mitte 10% vastanutest – ehk teisisõnu kokku 35% linnaelanikest.

Eelmisel aastal olid vastavad kokku liidetud protsendid 68 ja 32. Teisisõnu on linnaelanike mure kliima pärast veidi vähenenud.

Mure kliima pärast eristab varasemast selgemini naisi ja mehi, sest mure kliima pärast on 36-50-aastaste meeste hulgas vähenenud lausa 11 protsendipunkti ja 18-35-aastaste meeste hulgas 7 protsendipunkti võrra.

Kõikide küsitluses osalenud meeste hulgas on mure kliima pärast väga palju või palju muretsejate hulgas vähenenud kokku 5 protsendi võrra (n=471), samas kui naiste (n=532) hulgas on see säilinud samasugusena kui eelmisel aastal.

Selline tulemus ilmnes YIT tellitud ja Prior Konsultointi läbi viidud küsitlusest Kestlike linnakeskkondade baromeeter*, millele vastas 2020. aasta septembris üle tuhande linnas elava soomlase. Baromeetri eesmärk oli selgitada välja, milliseid linnakeskkondi tahetakse Soomes arendada. Küsitluses avaldavad linnaelanikud arvamust kodu-, töö- ja linnakeskkonna, transpordi ja kaubanduse erinevate võimaluste kohta. Küsitlus viidi nüüd läbi kolmandat korda. Tulemusi võrreldakse osaliselt varasemate küsitlusvoorudega.

„Koroonaepideemiast ja selle põhjustatud murest hoolimata paneb kliimamuutus siiski muretsema tublisti rohkem kui poolt linnaelanikest ja tarbijad ootavad ettevõtetelt ja ümbritsevalt ühiskonnalt konkreetseid kliimategusid. YIT on võtnud kohustuse vähendada 2030. aastaks oma tegevuse ja omaalgatuslike projektide süsihappegaasi emissioone poole võrra,“ juhib YIT kestlikkuse juht Mia Ranta-aho tähelepanu.

Linnaelanike mure kliimamuutuse pärast ilmneb ennekõike selles, et nad ütlevad, et on vähendanud sooja vee kasutamist, suurendanud prügi sorteerimist, läinud üle keskkonnasõbralikule elektrile ja vähendanud loomaliha tarbimist. Kliimamuutuse pärast muretsejad on teinud selgelt rohkem eluviisimuudatusi koduses elus, transpordis ja toiduvalikus kui need, keda kliimamuutus vähem muretsema paneb.

Huvitav tähelepanek küsitlusest on see, kuidas lihaasendajad eriarvamusi tekitavad: viiendik vastanutest ütles, et on suurendanud nende tarbimist, aga pool ei tarbi neid üldse.

Seitse kümnest linnaelanikust ütles, et on hakanud ringi liikudes rohkem kõndima või jalgrattaga sõitma viimase aasta jooksul või juba varem, 18 protsenti vastanutest on rohkem kõndima ja/või jalgrattaga sõitma hakanud eriti sel aastal.

*Kestlike linnakeskkondade baromeeter 2020
Kestlike linnakeskkondade baromeetri küsitlus viidi nüüd läbi kolmandat korda. Küsitlus oli suunatud järgmise kaheksa linna elanikele: Helsingi, Espoo, Vantaa, Tampere, Turu, Oulu, Jyväskylä ja Kuopio. Materjali kogumine viidi läbi CINT Ab hallataval internetipaneelil 23.-28.09.2020. Vastanuid oli 1003. Valim esindab uuritud linnade 18-75-aastast elanikkonda vanuse, soo ja linnade suuruse lõikes.

Kestlike linnakeskkondade seminari sel aastal koroonapandeemia tõttu ei korraldata. Selle asemel arutame linnaarenduse üle koos ekspertidega podcast’is nimega „Vartin kaupunki“ („Veerandtunni linn“), mille leiad meiveebilehelt. Selle osi on oodata seitse ja need avaldatakse umbes kahenädalaste vahedega. Podcast’i juhib YIT linnaarenduse eest vastutav juht Juha Kostiainen ja seda võib jälgida sotsiaalmeedias #vartinkaupunki.

Lisainformatsioon:
Johanna Savolainen, kommunikatsioonijuht, YIT Oyj, tel 044 305 4594, johanna.savolainen@yit.fi

Allikas: YIT OYJ


YIT on suurim Soome ja oluline Põhja-Euroopa ehitusettevõte. Me arendame ja ehitame kortereid, äripindu ja terveid piirkondi. Lisaks sellele oleme nõudliku infrastruktuuri ehitamise ja teekatte rajamise spetsialistid. Koos klientidega loovad meie ligi 8 000 professionaali senisest funktsionaalsemaid, atraktiivsemaid ja jätkusuutlikumaid linnu ja elukeskkondi. Tegutseme 10 riigis: Soomes, Venemaal, Rootsis, Norras, Balti riikides, Tšehhis, Slovakkias ja Poolas. Meie 2019. aasta käive oli ligikaudu 3,4 miljardit eurot. YIT Oy aktsia on noteeritud Helsingi Nasdaq OMX börsil. www.yitgroup.com