• EE references
  • Infraehitised
  • 776 vaatamist

Väike-Maarja keskväljak

Väike- Maarja keskväljaku ehitusprojekti eesmärgiks oli keskväljaku ja lähialade planeerimine, tiikide kallaste ning rohealade korrastamine, endise purskkaevu maa-ala ümberkujundamine, tribüünihoone ehitamine, uute parklate, jalgteede, tänavavalgustuse  ja sademeveesüsteemide rajamine ning liikluskorraldusvahendite paigaldamine.

Detailid

Projekti nimi
Väike-Maarja avaliku ruumi väljaehitamine
Klient
Väike-Maarja Vallavalitsus
Linn
Väike-Maarja linn
Riik
Eesti
Valmimisaasta
2018
Ärisegment
Taristuehitus
Lisainfo
Väike-Maarja keskväljak valmis EV100 programmi "Hea avalik ruum" raames.