• EE references
  • Infraehitised
  • 546 vaatamist

Väike-Maarja keskväljak

Väike- Maarja keskväljaku ehitusprojekti eesmärgiks oli keskväljaku ja lähialade planeerimine, tiikide kallaste ning rohealade korrastamine, endise purskkaevu maa-ala ümberkujundamine, tribüünihoone ehitamine, uute parklate, jalgteede, tänavavalgustuse  ja sademeveesüsteemide rajamine ning liikluskorraldusvahendite paigaldamine.

Väike-Maarja avaliku ruumi väljaehitamine
Väike-Maarja Vallavalitsus
Väike-Maarja linn
Riik
Estonia
2018
Infra
Väike-Maarja keskväljak valmis EV100 programmi "Hea avalik ruum" raames.