• EE references
  • Infraehitised
  • 309 vaatamist

Pärnu ümbersõidu ehitus

Ehitajate tee ja Läänepoolse ühendustee ehitus oli osa Pärnu ümbersõidu koondprojektist, mille peamiseks eesmärgiks oli parandada liiklustingimusi ja -ohutust ning teekeskkonda, arendada üle-euroopalise transpordivõrgustiku TEN-T ühendusi ja viia Pärnu ümbersõit vastavusse kehtivate standarditega.

Pärnu ümbersõidu Ehitajate tee ja Läänepoolse ühendustee ehitus
Maanteeamet
Pärnu
Riik
Estonia
2012
Infra