• EE references
  • Infraehitised
  • 474 vaatamist

Pärnu ümbersõidu ehitus

Ehitajate tee ja Läänepoolse ühendustee ehitus oli osa Pärnu ümbersõidu koondprojektist, mille peamiseks eesmärgiks oli parandada liiklustingimusi ja -ohutust ning teekeskkonda, arendada üle-euroopalise transpordivõrgustiku TEN-T ühendusi ja viia Pärnu ümbersõit vastavusse kehtivate standarditega.

Detailid

Projekti nimi
Pärnu ümbersõidu Ehitajate tee ja Läänepoolse ühendustee ehitus
Klient
Maanteeamet
Linn
Pärnu
Riik
Eesti
Valmimisaasta
2012
Ärisegment
Taristuehitus