• EE references
  • Infraehitised
  • 230 vaatamist

Kuressaare staadion

Kuressaare staadioni ja staadioni lähiala teede, parklate ja välistrasside projekteerimis- ja ehitustööd
Kuressaare Linnavalitsus
Kuressaare
Riik
Estonia
2014
Infra