• EE references
  • Infraehitised
  • AS YIT Eesti
  • 544 vaatamist

Kärdla lennujaam

Kärdla lennuväljal uuendati katet 1520 m pikkusel ja 30 m laiusel lennurajal, kahel 15 m laiusel ruleerimisrajal ja kahel perroonil. Lisaks korrastati lennuvälja navigatsioonitulede süsteem.

Kärdla lennuvälja liiklusala renoveerimine
AS Tallinna Lennujaam
Kärdla
Riik
Estonia
2018
Infra