• EE references
  • Infraehitised
  • 411 vaatamist

Jõhvi, Puru tee pikendus

Jõhvi linnas ehitati välja oluline Puru tee pikendus, mis ühendab Kohtla-Järve Ahtme linnaosa läbi Jõhvi riigiteega nr 1 (Tallinn-Narva).
Valmisid: sõiduteed, kergliiklusteed, jalakäijate tunnel, parklad, sild.

Puru tee pikenduse ehitustööd
Jõhvi Vallavalitus
Jõhvi
Riik
Estonia
2017
Infra