• EE references
  • Infraehitised
  • AS YIT Eesti
  • 695 vaatamist

Bekkeri sadama kai nr 4 rekonstrueerimistööd

Projekti muutsid  keerukaks töötamine pargaselt ning puurimine tuukrite juhendamisel.
Tugiseina rajamisega tagati olemasolevate kaide stabiilsus, akvatooriumis teostatavateks süvendustöödeks. Projekti tulemusena on nüüd sadam konkurentsivõimelisem ja saab pakkuda oma  partneritele innovaatilisi võimalusi.
Tugiseina rajamisel on kasutati kaht vaiatüüpi – injektsioonankrud ning terastoruvaiad.     

Bekkeri sadama kai nr 4 rekonstrueerimistööd
Logman Invest AS
Tallinn
Riik
Estonia
2020
Project status
Completed
Infra