Broneerimistingimused

Kalaranna 21, 23

Broneerimistasu tähendab, et korteri broneering jõustub pärast broneerimistasu (ettemaksu) laekumist AS YIT Eesti pangakontole. Korterid broneeritakse tasude laekumise järjekorras.

Broneerimistasu suurus on 10000 (kümme tuhat) eurot korteri kohta ja see tuleb kanda müüja, AS YIT Eesti pangakontole nr. EE941700017000335069 Luminor Bank AS-is, selgitusse märkida: „Broneerimistasu, broneeritava korteri number“. Ühele ostjale broneeritakse maksimaalselt 2 (kaks) korterit.

Korter broneeritakse kuni 14-ks kalendripäevaks arvates broneerimistasu müüja pangakontole laekumisest.  Broneeringu jõustumise kohta edastatakse ostja poolt avaldatud e-posti aadressile vastavasisulise broneeringu kinnitus, mis märgib ühtlasi broneeritud vara suhtes võlaõigusliku müügilepingu sõlmimise läbirääkimiste alustamise fakti. Broneeringu kinnitamine ei kohusta ostjat broneeritud vara suhtes müügilepingut sõlmima ega broneeritud vara omandama.

Broneerimistasu loetakse võlaõigusliku müügilepingu sõlmimisel ostja poolt ettemaksuna tasutud ostuhinna osaks. Juhul, kui müüja ja ostja vahel ei sõlmita broneeritud korteri müügilepingut ja seda olenemata põhjusest hiljemalt 14-ne kalendripäeva jooksul broneeringu kinnitamisest, on müüjal õigus broneering ühepoolselt lõpetada. Broneeringu lõpetamise kohta edastab müüja ostjale vastavasisulise teate ja tagastab broneerimistasu ostjale hiljemalt 5 (viie) pangapäeva jooksul broneeringu lõpetamise teate edastamisest arvates. Müüja poolt broneerimistasu ostjale tagasi kandmise hetkest loetakse läbirääkimised lõppenuks ning müüjal on õigus käsutada ülaltoodud korterit omal äranägemisel.

Ostjal on õigus enne võlaõigusliku müügilepingu sõlmimist korteri ostusoovist ja broneeringust igal hetkel taganeda, esitades müüjale sellekohase kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate. Nimetatud juhul kohustub müüja broneerimistasu ostjale tagastama hiljemalt 5 (viie) pangapäeva jooksul vastava teate saamisest arvates.

Broneerimistasu maksmisest kuni selle tagastamiseni ostjale ei arvestata ja müüjal ei ole kohustust tasuda broneerimistasult intressi. Broneerimistasu müüja kontole kandmisega annab ostja müüjale nõusoleku broneerimistasu tagasi kandmiseks kontole, kust see müüja kontole üle kanti.

Arendajal on õigus muuta müümata korterite hindu.