Teräspontit

Teräsponteissa käytetään erityisiä teräsprofiileja, jotka juntataan, painetaan tai asennetaan tärymenetelmällä maaperään. Yleisimmin käytetään Z- ja U-profiileja, mutta voidaan käyttää myös H-profiileja tai litteitä tai liitosprofiileja. 

Osat kytketään toisiinsa lukituksella (esim. Larssen, Hoesch tai ArcellorMittal) maaperän ja veden vuotamisen estämiseksi liitoskohdissa. Lopputuloksena saadaan tasainen terästukiseinä. Kevytprofiileja tehdään myös ilman vesitiiviitä lukkoliitoksia. Ne soveltuvat vain kuivien kaivantojen tukemiseen. Suurimmat eurooppalaiset elementtivalmistajat (aakkosjärjestyksessä) ovat ArcelorMittal, ThyssenKrupp.

Matalissa kaivannoissa (syvyys yleensä enintään 4 m) voidaan käyttää maaperään konsolimaisesti kiinnitettyä teräselementistä tehtyä erikseen tukematonta terästukiseinää. Syvemmissä kaivannoissa on käytettävä vaakasuoraa kuormitusta vähentäviä tukia silloin, kun tarvittava seinän pituus, poikkileikkaus tai taipuma on liian suuri. Tukemiseen voidaan käyttää ankkurointia tai kaivannon sisäpuolelle asennettavia tukijärjestelmiä (putket, palkit jne.).  

Asennamme teräsprofiileja ja putkia resonanssivapaalla täryttimellä ja staattiseen paineeseen perustavalla menetelmällä.

Resonanssivapaat maantiivistäjät eivät aiheuta tärinää käynnistettäessä tai sammutettaessa, joten ympäröiviin rakennuksiin ja rakennelmiin kohdistuva vaarallinen tärinä voidaan välttää. Laitteen tärinää ja taajuutta voidaan säätää maaperän tyypin ja kunnon mukaan, joten uuden sukupolven täryttimet sopivat myös rakentamiseen kaupunkien keskustoissa ja muiden rakennusten läheisyydessä. Nämä laitteet ovat lujatekoisia, tehokkaita ja sopivat teräsprofiilien asentamiseen kovaankin maaperään. 

Staattiseen paineeseen perustuva järjestelmä kytketään Bauer RTG RG:hen. Z- ja U-teräsprofiilien poraamista varten painesylintereiden ja kourien sijaintia muutetaan.  Staattisen paineen avulla voidaan samanaikaisesti asentaa enintään neljä osaa. 

Menetelmän etuja ovat olematon tärinä, melu ja mahdollisuus asentaa pontin teräsosat lähelle muita rakennuksia. Menetelmä sopii erityisen hyvin kuohkeaan maaperään, jossa tärinä voi aiheuttaa merkittävää tiivistymistä myös jälkeenpäin ja aiheuttaa viereisten rakennelmien ja maanalaisten verkkojen vajoamista.  

Paaluperustusten suunnittelustandardit: 

EVS-EN 1997-1:2005+NA:2006 
Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. 

Osa 1: Yleiset määräykset 
EVS-EN 1997-2:2007+NA:2008 
Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. 

Osa 2: Maaperätutkimukset ja kokeet.

Töiden toteuttamista koskeva standardi:

EVS-EN 12063:2001 Execution of special geotechnical work - Sheet-pile walls.