Porapaalutus teleskooppi kelliga

Teleskoopse kellivarda menetelmää käytetään tukemattoman, suojaputkella varustettuun tai saviliuoksella tuettuun porapaalutukseen. Maahan porattava ruuvi asennetaan teleskoopse kellivarda päähän.

Kokonaan tai osittain tuettua porapaalutusta käyttäessä suojaputki porataan maahan, ja maa-aines poistetaan aukon kautta asteittain aina lopullisen syvyyden saavuttamiseen saakka. Saviliuosta käytettäessä liuosta pumpataan aukkoon samalla, kun maa-ainesta poistetaan. 

Teleskoopse kellivarda tehtyyn aukkoon tehdään yleensä raudoitus ennen paalun valua. Kokonaan tai osittain tuettua porapaalutusta käytettäessä suojaputken osat poistetaan asteittain betonivalun edetessä. 

Tällaisen paalutuksen merkittävin etu on suuri syvyys ja halkaisija. AS YIT Eesti  käyttää halkaisijaltaan 880 mm, 1180 mm ja 1500 mm porapaalutusta.

Paaluperustusten suunnittelustandardit:

EVS-EN 1997-1:2005+NA:2006 
Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. 
Osa 1: Yleiset määräykset
EVS-EN 1997-2:2007+NA:2008 
Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. 
Osa 2: Maaperätutkimukset ja kokeet.

Töiden toteuttamista koskeva standardi:

EVS-EN 1536:2010 + A1:2015"Execution of special geotechnical work - Bored piles".