Porapaaluseinä

Porapaaluseinässä paalut asennetaan kahdessa osassa. Ensimmäisenä asennettavat paalut porataan maahan ja niiden väliin porataan vielä toiset paalut, ja näin saatu seinä raudoitetaan kestävyyden varmistamiseksi.

Pitkä spiraalimainen pora suojaputkineen porataan maahan samanaikaisesti kahden roottorin menetelmällä. Pora pyörii yhteen suuntaan ja suojaputki toiseen suuntaan. Suunnitellun syvyyden saavuttamisen jälkeen pora ja suojaputki poistetaan aukosta ylöspäin pyörittämällä. Samalla putken alapuolella jäävä osa betonoidaan onton poran kautta betonipumpun avulla. Raudoitus painetaan tai asennetaan tärymenetelmällä vastavalettuun betoniin heti sen jälkeen, kun ruuvi on irrotettu kokonaan aukosta.
 
Pohjan puhdistaminen ei ole ongelma kuten tavanomaisia porapaaluja käytettäessä. Porausreiän seinämät eivät myöskään sorru. Pintavesi ei laske töiden aikana, joten ympäröivät rakennukset eivät vaurioidu. Menetelmä on erityisen tehokas kaupunkien keskustoissa ja muissa ahtaissa tiloissa tapahtuvassa rakentamisessa, koska tärinän puuttumisen vuoksi ympäröivät rakennukset eivät vaurioidu.

Erilaisten porien ja roottoreiden avulla AS YIT Eesti pystyy rakentamaan porapaaluseiniä todella lähelle muita rakennuksia. Maanalaiset kerrokset mahdollistavat tontin pinta-alan äärimmäisen tehokkaan hyödyntämisen. 

Paaluperustusten suunnittelustandardit: 

EVS-EN 1997-1:2005+NA:2006 
Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. 
Osa 1: Yleiset määräykset 
EVS-EN 1997-2:2007+NA:2008 
Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. 
Osa 2: Maaperätutkimukset ja kokeet.

Töiden toteuttamista koskeva standardi:

EVS-EN 1536:2010 Execution of special geotechnical work - Bored piles.