Mikropaalut

Mikropaalujen halkaisija ja valmistusmenetelmä poikkeavat muista paaluista, ja niitä käytetään erityisesti perustuksien lujittamiseen.

Mikropaalujen – tai minipaalujen – halkaisija on enintään 300 mm. Mikropaalut voidaan jakaa valmistusmenetelmän perusteella lyömällä ja poraamalla ja maa-ainesta syrjäyttämällä asennettaviin paaluihin.

Mikropaalut voivat olla oikea vaihtoehto esimerkiksi kevyempien rakennusten perustuksissa, vanhojen perustuksien lujituksessa ja myös silloin, kun tilaa on vähän ja mittavia kaivaus- ja valutöitä ei tarvita.

Mikropaalut asennetaan yleensä lyömällä, ja silloin poralla ja injektiokanavalla varustetut metallitangot (Ischebeck, Belloli, Minova MAI, InfraLock jne.) porataan suunniteltuun syvyyteen samanaikaisesti vettä ja sementtiä lisäämällä. Sementtivesiliuoksella metallitangon ympärille valetaan kitkaa ja kantokykyä lisäävä betonivaippa. Betonivaippa suojaa metallitankoa myös korroosiolta ja suojaavan kerroksen paksuudesta riippuen mikropaalun käyttöikä voi olla jopa 120 vuotta.   

Mikropaaluja ovat myös putkipaalut, jotka asennetaan suunniteltuun syvyyteen lyömällä tai poraamalla vettä ja paineilmaa lisäten. Putken päällä on hitsattu porakouru (tunnetaan myös putkena), jonka avulla kampikammio lukitaan, mikä puolestaan on kiinnitetty poranterään (valmistajat kuten Atlas Copco Rotex ja Robit). Suunnitellun syvyyden saavuttamisen jälkeen puurkroon ja -vardad irrotetaan putkesta. Seuraavaksi maaperään upotettuun porausputkeen lisätään vesi-sementtiseos tai betonia ja tarvittaessa myös teräsraudoitus.   

AS YIT Eesti asentaa 30-300 mm mikropaaluja.  

Mikropaaluperustusten suunnittelustandardit:

EVS-EN 1997-1:2005+NA:2006 
Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. 
Osa 1: Yleiset määräykset

EVS-EN 1997-2:2007+NA:2008 
Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. 
Osa 2: Maaperätutkimukset ja kokeet.

Töiden toteuttamista koskeva standardi:

EVS-EN 14199:2015 Execution of special geotechnical works - Micropiles