Maata syrjäyttävät paalut

Maata syrjäyttäviä paaluja käytettäessä maa-ainesta ei poisteta vaan se syrjäytetään. Asennus tapahtuu toisesta päästä suljetun metalliputken avulla, joka upotetaan tärymenetelmällä, työntämällä ja pyörittämällä tai junttaamalla. Putken tulppa voidaan irrottaa.

Suunnitellun syvyyden saavuttamisen jälkeen putkeen laitetaan raudoitus ja betonin pumppaus aloitetaan. Metalliputki poistetaan putken täytyttyä betonilla ja samalla betonin pumppaamista jatketaan. Raudoitus voidaan asentaa myös heti betoninvalun jälkeen painamalla se märkään betoniin samaan tapaan kuin CFA-paalutuksissa. Metalliputken tulppa voidaan irrottaa ja se jää paalun betonirungon alle. 

Maaperästä ja urakasta riippuen metalliputki voi jäädä myös maahan tai raudoituksen sijasta putkeen voidaan asentaa valmiit teräsbetonipaalut. Menetelmä sopii pehmeille maa-alueille.

Paaluperustusten suunnittelustandardit:

EVS-EN 1997-1:2005+NA:2006 
Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. 
Osa 1: Yleiset määräykset
 
EVS-EN 1997-2:2007+NA:2008 
Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu.
 
Osa 2: Maaperätutkimukset ja kokeet.
 

Töiden toteuttamista koskeva standardi:

EVS-EN 12699:2015 Execution of special geotechnical work - Displacement piles.