Syvätiivistys

Tärytiivistys on eräs syvätiivistysmenetelmä

Menetelmää voidaan käyttää suhteellisen puhtaiden, savihiekattomien ja märkien hiekka-ainesten tiivistykseen. Tärinän aiheuttama pintahiukkasiin kohdistuva voima vähentää hiukkasten välistä jännitettä tietystä hetkestä alkaen. Kosketuspisteen jännite vaikuttaa välittömästi hiekanjyvät toisiinsa sitovaan kitkaan, joten kyseisen jännitteen väheneminen tiettyyn rajaan saakka tai sen poistaminen saa hiekanjyvät irtoamaan mahdollistaen siten tehokkaamman tiivistyksen.

Kaavio esittää suositeltuja maaperäkerroksia, joissa voidaan tehdä vain tärytiivistystä sekä kerrokset, joissa tiivistykseen on käytettävä täyttömaata (sepeli, sora, hiekka jne.).

Ensisijaiset käyttötarkoitukset:
  • Maa-aineksen lujitus
  • Rakennelmien vajoamisen ja sen seurauksien vähentäminen
  • Teiden ja rautateiden penkereiden lujitus
  • Maa-aineksen pehmenemiseen liittyvän riskin vähentäminen kovan kuormituksen alueilla
Kuvaus:

Kaivanto tehdään suunniteltuun syvyyteen tärysauvalla painon ja täryn avulla. Menetelmää tehostetaan käyttämällä myös vettä tai ilmaa, joka suihkutetaan paineistettuna maaperään tärysauvan päässä olevien aukkojen kautta. Vesi saa maaperän hiukkaset irtoamaan ja myös tärysauvan sekä aineksen välinen kitka vähenee.  

Tiivistys: suunnitellun syvyyden saavuttamisen jälkeen aloitetaan maa-aineksen tiivistys alhaalta ylöspäin (0,5 m tai 1 metrin välein) tärysauvalla 30 – 60 sekunnin jaksoissa. Täristys vähentää maa-aineksen hiukkaset toisiinsa sitovaa kitkaa, joten hiukkaset voidaan siten ”pakata tiiviimmin”. Tiivistetyn alueen pinta vajoaa merkiksi onnistuneesta tiivistyksestä. Tiivistys voidaan tarkistaa heijarikairauksella.  

Täyttö: tärysauvaa ympäröivä ontelo täytetään paikan päältä saadulla tai sinne tuotavalla sopivalla aineksella. Ainesta lisätään niin kauan, kunnes tärysauva irrotetaan maaperästä.

Viimeistely: tiivistetty alue on maanpintaa korkeammalla. Sama toimenpide toistetaan koko käsiteltävällä alueella. Maa-aineksen syvätiivistyksen avulla maa-ainesmassaa voidaan vähentää yleensä 5-15 %. 

Kivipylväiden rakentaminen täyttöainesta ylhäältä alaspäin lisäämällä

Tärytiivistämällä tehtäviä kivipylväitä käytetään maaperän tiivistämiseen.  

Täyteaines lisätään ylhäältä alaspäin tiiviin ja märän maaperän tiivistämiseksi. Sora tai sepeli lisätään tärysauvalla tehtävään aukkoon joko kaivinkoneella tai kaivurikuormaajalla. Pylväsverkosto toteutetaan suunnitelman mukaisesti, johon sisältyvät myös perusteelliset pohjarakentamiseen liittyvät laskelmat.

 

Kuvaus:

Kaivantoa tehtäessä maahan porataan tärysauvan oman painon ja täryn avulla pyöreä aukko suunniteltuun syvyyteen saakka. Menetelmää tehostetaan käyttämällä myös vettä tai ilmaa, jotka suihkutetaan paineistettuna maaperään tärysauvan päässä olevien aukkojen kautta.

Täyttöaineksen lisääminen: suunnitellun syvyyden saavuttamisen jälkeen sauva irrotetaan ja aukko täytetään soralla tai sepelillä.

Tiivistys:  soran tai sepelin lisäämisen jälkeen aines tiivistetään vielä kerran tärysauvalla. Aines painetaan täryttämällä ympäröivään maa-ainekseen, ja kiviaines tiivistyy suunniteltuun tiiviyteen. Tätä jatketaan lisäämällä täyttöainesta ja tiivistämällä sitä kerta toisensa jälkeen.

Viimeistely: toimenpidettä jatketaan, kunnes maanpintaan saakka ulottuva ja hyvin tiivistetty ympäröivään maaperään sidottu kivipylväs on valmis.

Ensisijaiset käyttötarkoitukset:
  • Maa-aineksen lujitus
  • Rakennelmien vajoamisen ja sen seurauksien vähentäminen
  • Pintaveden vertikaalinen poisto
  • Maa-aineksen pehmenemiseen liittyvän riskin vähentäminen kovan kuormituksen alueilla
  • Maaperän stabilointi
  • Kivipylväiden rakentaminen vedessä (esim. satamalaitureiden ja aallonmurtajien rakentaminen)

 

standardit

Töiden toteuttamista koskeva standardi:
EVS-EN 14731:2005 Execution of special geotechnical works - Group treatment by deep vibration