Syvästabilointi

Maaperän kemiallista stabilointia käytettäessä luonnollista maa-ainesta ei tarvitse poistaa, sillä pohjasta saadaan rakennuskelpoinen parantamalla olemassa olevan maa-aineksen ominaisuuksia.

Maaperän stabilointia sidosaineella ja tarvittaessa maa-ainesta lisäämällä voidaan käyttää erilaisessa infrarakentamisessa, esimerkiksi:

  • teiden, pysäköintialueiden, katujen, siltojen maatukien ja rautateiden rakentamisessa
  • Kunnallisteknisessä rakentamisessa
  • puistojen, urheilukenttien, kaatopaikkojen ja teollisuus- ja varastorakennusten pohjien lujittamisessa
  • meluseinien rakentamisessa
  • vesistöjen penkereiden lujittamisessa
  • liikenteen aiheuttaman ja ympäröiviin rakennuksiin kohdistuvan tärinän vähentämisessä
  • pehmeiden maa-alueiden stabiloinnissa tunneleiden (mikrotunnelit) avulla.

Maa-aineksen syvästabiloinnin avulla lujitetaan pehmeitä maa-aineksia (esim. turve, kalkkikivi, savi ja savihiekka) parantamalla niiden ominaisuuksia sidosainetta lisäämällä. Stabiloidusta maa-aineksesta tehdyt paalut tai paaluista muodostuvat seinämät, levyt jne. (ks. kaavio) vähentävät kuormituksen aiheuttamaa vajoamista, ja maaperä on lujempi ja vakaampi.

Syvästabilointia käytetään silloin, kun pehmeän maa-aineksen paksuus on enintään 25 m. Pylväiden halkaisija on silloin yleensä 50-100 cm.