Suihkuinjektointi

Suihkuinjektointia eli korkealla paineella tehtävää ruiskutusta ryhdyttiin käyttämään pohjien rakentamisessa ensimmäisen kerran 1950-luvulla Isossa-Britanniassa. Suihkuinjektiopaalutuksella parannetaan maaperää korkeapaineisella vesisuihkulla maa-ainesta irrottaen ja sidosaineeseen sekoittaen.

Menetelmä on hydrodynaaminen, ja sen avulla maa- ja sideaineksen seoksesta tehdään ns. injektiopaaluja.    

Suihkuinjektointia käytetään:

  • Pintaveden hallintaan (kaivantojen seinät, pohja, tunnelit, padot, saastuneen pintaveden eristäminen)
  • Maa-aineksen ja rakennelmien liikkumisen hallintaan ja lujittamiseen (maa-aineksen ja rakennelman liikkumisen estäminen tunneleita rakennettaessa tai kaivauksissa, maa-aineksen tai aukon seinien vahvistaminen, tunnelin seinien tukeminen ja tukiseinien vahvistaminen sivusuuntaan tapahtuvan liikkumisen estämiseksi)
  • Vanhojen perustusten lujitus (voidaan tehdä perustusten alapuolelta, stabiloivan paalutuksen tekeminen pehmeään maaperään)
  • Ympäristönsuojeluun liittyvä massastabilointi (pintavesi suojataan sitomalla maa-aineksen kemikaalit, metallit yms.).