Massastabilointi

Maaperän kemiallista stabilointia käytettäessä luonnollista maa-ainesta ei tarvitse poistaa, sillä pohjasta saadaan rakennuskelpoinen parantamalla olemassa olevan maa-aineksen ominaisuuksia.

Stabiloinnin ensisijainen tavoite on maa-aineksen vahvistaminen, vakauden varmistaminen ja jäykkyyden lisääminen dynaamisessa rasituksessa. Tarvittaessa myös pilaantunut maa-aines eristetään tai neutralisoidaan ja ympäristölle haitalliset kemialliset aineet  ”lukitaan” sidosaineella käsiteltyyn maa-ainesmassaan.

Maaperän stabilointia sidosaineella ja tarvittaessa maa-ainesta lisäämällä voidaan käyttää erilaisessa infrarakentamisessa, esimerkiksi:

  • teiden, pysäköintialueiden, katujen, siltojen maatukien ja rautateiden rakentamisessa
  • kunnallisteknisessä rakentamisessa, puistojen, urheilukenttien, uima-altaiden ja kaatopaikkojen pohjien vahvistamisessa
  • teollisuus- ja varastorakennusten pohjien lujittamisessa
  • meluseinien rakentamisessa, vesistöjen rantatörmien lujittamisessa
  • liikenteen aiheuttaman ja ympäröiviin rakennuksiin kohdistuvan tärinän vähentämisessä
  • heikkojen maa-alueiden stabiloinnissa tunneleiden (mikrotunnelit) avulla.


Maa-alueiden massastabilointia käytetään pehmeiden maa-alueiden (esim. turve, kalkkikivi, savi, savihiekka)  lujitukseen lisäämällä ainekseen sidosainetta  kuormituksen aiheuttamien vajoamien vähentämiseksi ja maa-aineksen stabiloimiseksi.

Massastabilointia käytetään pääasiassa silloin, kun pehmeän maa-aineksen paksuus on 2-6 metriä.