Maaperän vahvistus

Luonnollista maaperämassaa ei voi tiivistää kerros kerrokselta. Tiivistys on tehtävä kerralla useiden metrien syvyyteen saakka. Käytämme useita erilaisia menetelmiä ja välineitä:

  • maaperän syvästabilointi ja massastabilointi sidosainetta (ja maa-ainesta) lisäämällä
  • syvätiivistys (dynaaminen tiivistys painavilla juntilla, syvätäryillä tehtävä maa-ainesmassan tiivistys tai täryttämällä tehtävä paalutus)
  • tiivistys staattisella rasituksella (esi- ja ylikuormitus, tiivistyksen nopeuttaminen pystysuoralla putkituksella)
  • sora- ja kivipaalut
  • maa-aineksen ruiskutus
  • sähkökemiallinen stabilointi
  • lämpökäsittelyt (jäädytys/kuumennus)
  • vahvistus geotekstiileillä ja -vaahdolla