Kahden roottorin menetelmä

Porapaalutuksessa pitkä spiraalimainen pora upotetaan maahan yhdessä suojaputken kanssa. Pora pyörii yhteen suuntaan ja suojaputki toiseen suuntaan.

Näin saadaan kokonaan suojaputkella suojattu porausaukko. Menetelmä on erityisen tehokas silloin, kun pintavesi on korkealla ja maa-ainesta voi päästä porausaukkoon. 

Menetelmä on myös käytännössä lähes tärinävapaa, joten paalutus voidaan tehdä myös silloin, kun vieressä on muita rakennuksia.

Paaluperustusten suunnittelustandardit:

EVS-EN 1997-1:2005+NA:2006 
Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. 
Osa 1: Yleiset määräykset

EVS-EN 1997-2:2007+NA:2008 
Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. 
Osa 2: Maaperätutkimukset ja kokeet
.

Töiden toteuttamista koskeva standardi:

EVS-EN 1536:2010 + A1:2015 Execution of special geotechnical work - Bored piles.