CFA-paalutus

CFA-paalutus on maa-aineksen korvaava erikoispaalutus. Paalun väliin jäävä maa-aines tukee aukon seinämiä.

Auger-ruuvin putki porataan ensin tarvittavaan syvyyteen. Sen jälkeen putkea ryhdytään kiertämään ylöspäin ja samalla putkenpään alapuolelle jäävään osaan pumpataan betonia. Raudoitus asennetaan vastavalettuun betoniin heti sen jälkeen, kun ruuvi on irrotettu kokonaan aukosta. Pohjan puhdistaminen ei ole ongelma kuten tavanomaisia porapaaluja käytettäessä. Porausreiän seinämät eivät myöskään sorru. Pintavesi ei laske töiden aikana, joten ympäröivät rakennukset eivät vaurioidu.

Maa-aineksen korvaava paalutus sopii käytettäväksi miltei kaikenlaisessa maaperässä. Menetelmä on myös tärinävapaa, joten paalutus voidaan tehdä myös silloin, kun vieressä on muita rakennuksia.

Perustuksien suunnittelustandardit: 

EVS-EN 1997-1:2005+NA:2006 
Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu.  
Osa 1: Yleiset määräykset 
EVS-EN 1997-2:2007+NA:2008 
Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu.  
Osa 2: Maaperätutkimukset ja kokeet.

Töiden toteuttamista koskeva standardi: 

EVS-EN 1536:2010 + A1:2015"Execution of special geotechnical work - Bored piles".