Betonirakenne ja geotekniset rakennustyöt

Pohjarakentaminen:

  • Paaluperustukset ja paalutustyöt (esim. porapaalujen, maata syrjäyttävien paalujen ja lyöntipaalujen asennus)
  • Tukiseinien rakentaminen (esim. teräspontit ja paaluseinät)
  • Ankkurointien ja mikropaalujen asennus
  • Stabilointi (esim. syvästabilointi ja massastabilointi)
  • Tunneleiden ja muiden maanalaisten rakennelmien rakentaminen
  • Maanalaisten rakennelmien rakentaminen muun muassa mikrotunnelimenetelmällä
  • Louhinta- ja maanrakennustyöt (yllä lueteltujen tukitoimintoina).