Code of Conduct

Code of Conduct

Toimintamme ja työskentelytapamme perustuvat YIT:n missioon, visioon ja arvoihin.

Olemme sitoutuneet edistämään liiketoimintamme pitkäaikaista menestymistä, emmekä pyri hyvään taloudelliseen tulokseen hinnalla millä hyvänsä. Liiketoimintamme menestyksen edellytyksenä on, että kunnioitamme sidosryhmiämme ja tuotamme arvoa eri sidosryhmillemme asiakkaista omistajiin ja henkilöstöön.

YIT:n toimintaperiaatteet (Code of Conduct) konkretisoivat sitä, mitä arvojemme noudattaminen tarkoittaa toimiessamme eri sidosryhmiemme kanssa. Toimintaperiaatteita ei ole tarkoitettu yksityiskohtaiseksi oppaaksi, josta löytyisi vastaus kaikkiin kysymyksiin, vaan suuntaa antavaksi ohjenuoraksi. Dokumentista löydät toimintaamme ohjaavat periaatteet suhteessa asiakkaisiin, työntekijöihin, omistajiin, liiketoimintakumppaneihin, kilpailijoihin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Löydät myös toimintaperiaatteiden noudattamiseen ja rikkomuksista ilmoittamiseen liittyvää tietoa.

Jokaiselta YIT:läiseltä odotetaan toimintaperiaatteiden mukaista toimintaa kaikissa tilanteissa.

YIT:n Code of Conducts

Lue ja lataa YIT:n Code of Conduct suomeksi.