Pideva spiraalpuuriga vaiad

CFA vaiad ehk pideva spiraalpuuriga valmistatavad vaiad on pinnast asendavate vaiade eritüübiks. Puuraugu seina kindlustab spiraali vahele jääv pinnas.

Esmalt süvistatakse vajalikule sügavusele spiraalse keermega toru. Seejärel hakatakse toru üles keerama ja samal ajal täidetakse toru otsa alune betooniga, milleks kasutatakse betoonipumpa. Armatuurkarkass vibreeritakse värskesse betooni kohe, kui spiraal on tervenisti puuraugust eemaldatud. Võrreldes tavaliste puurvaiadega ei ole põhja puhastamisega probleeme. Tagatud on puuraugu seinte püsivus. Pinnaseveetase vaia rajamise ajal ei alane, mistõttu ei kahjustata kõrval olevaid rajatisi.

Pinnast asendavad vaiad sobivad kasutamiseks praktiliselt kõigis pinnase tingimustes. Antud meetodit saab lugeda vibratsioonivabaks, seetõttu saab vaiu rajada ka vahetult olemasolevate hoonete kõrvale.

Vundamentide projekteerimist käsitletakse standardites: 

EVS-EN 1997-1:2005+NA:2006 
"Eurokoodeks 7: 
Geotehniline projekteerimine.  
Osa 1: Üldeeskirjad"; 

EVS-EN 1997-2:2007+NA:2008 
"Eurokoodeks 7: 
Geotehniline projekteerimine.  
Osa 2: Pinnaseuuringud ja katsetamine".

Tööde tegemiseks on standard: 

EVS-EN 1536:2010 + A1:2015"Execution of special geotechnical work - Bored piles".

VIITED:

Ingl. k. Continuous Flight Auger (CFA) pile, ingl. k. (US) Augered Cast-in-Place (ACP) pile
Saksa k. SOB-Pfahl
Vene k. буронабивная свая
Soome k. CFA-paalu
Läti k. Nepārtraukti Pilna Šneka (CFA) pāļi
Leedu k. (CFA) Ištisinio sraigtinio gręžimo poliai