Mikrovaiad

Võrreldes teiste vaiadega on mikrovaiad väiksema läbimõõduga ja erineva valmistusviisiga, leides enim kasutust olemasolevate vundamentide tugevdamisel.

Mikrovaiadeks – alternatiivse terminiga mini-vaiad – peetakse tavaliselt vaiu diameetriga kuni 300 mm. Valmistusviiside järgi saab liigitada: löök- ja puurimismeetodil ning pinnast tihendaval meetodil süvistatavad mikrovaiad.

Mikrovaiad võivad osutuda otstarbekaks nii väikese koormusega ehitise vundamentides, vanade vundamentide toestamisel kui ka kitsastes oludes, kuna ei kaasne mahukaid kaeve- ja betoneerimistöid.

Mikrovaiu süvistatakse tavaliselt löökpuurimismeetodil, kus puurkrooni ja injekteerimiskanaliga varustatud vardad (Ischebeck, Belloli, Minova MAI, InfraLock jm) puuritakse pideval tsemendi ja vee lisamisel projektsesse sügavusse. Tsementvesilahuga tekitatakse varda ümber betoonkeha, mis suurendab vaia külghõõret ja kandevõimet. Betoonkeha kaitseb varrast ka korrosiooni eest ning olenevalt kaitsekihi paksusest tagab vaiale kuni 120 aastase eluea.   

Samuti kuuluvad ka mikrovaiade tootevalikusse toruvaiad, mida süvistatakse projektsele sügavusele löökpuurimis- või puurimismeetodil, vee või suruõhu lisamisega. Toru eesotsas asetseb keevisega kinnitatud puursõrmus (nim. ka torukingaks), mille sisse lukustub puurkroon, mis omakorda on kinnitatud puurvarda külge (tootjad nt Atlas Copco Rotex ja Robit). Peale projektse sügavuse saavutamist eemaldatakse torust puurkroon ja -vardad. Järgnevalt paigaldatakse pinnasesse süvistatud puurtorusse vee-tsemendi lahu või betoonisegu ning vajadusel lisatakse terasest armeering.   

AS YIT Eesti puurib mikrovaiu diameetritega 30 – 300 mm.

Mikrovai vundamentide projekteerimist käsitletakse standardites:

EVS-EN 1997-1:2005+NA:2006 
"Eurokoodeks 7: Geotehniline projekteerimine. 
Osa 1: Üldeeskirjad";
EVS-EN 1997-2:2007+NA:2008 
"Eurokoodeks 7: Geotehniline projekteerimine. 
Osa 2: Pinnaseuuringud ja katsetamine".

Tööde tegemiseks on standard:

EVS-EN 14199:2015 "Execution of special geotechnical works - Micropiles"

VIITED

Ingl. k. Micropiles
Saksa k. Mikropfahl
Vene k. микросвая / свая небольшого диаметра
Soome k. pienpaalu / porapaalutus
Läti k. Mikropāļi
Leedu k. mikropoliai