Kohalikud saidid:
Corporate site:

Teedeehitustööde kõrval teostame peatöövõtu korras tehnovõrkude ehitustöid.
Enda jõududega teeme vee- ja kanalisatsiooni ehitustöid. Usaldusväärseid koostööpartnereid kasutades ja teedeehituse raames teostame elektri, tänavavalgustuse ja sidetrasside ning gaasi- ja soojustrasside ehitustöid.
 
TALLINN
Projektijuhtimise osakond
Tel. +372 605 7582
Faks. +372 605 7551
 
LÕUNA OSAKOND
Pärnu piirkond
Tel. +372 447 5019 
Faks. +372 447 5018 
E-post. parnu@yit.ee

Sulge