Teedeehitustööde kõrval teostame peatöövõtu korras tehnovõrkude ehitustöid.
Enda jõududega teeme vee- ja kanalisatsiooni ehitustöid. Usaldusväärseid koostööpartnereid kasutades ja teedeehituse raames teostame elektri, tänavavalgustuse ja sidetrasside ning gaasi- ja soojustrasside ehitustöid.
 
TALLINN
Tel. +372 5801 0491
 
LÄÄNE PIIRKOND
Tel. +372 447 5019 
E-post. parnu1@yit.ee

Sulge