Teedeehitus

AS YIT Eesti põhiliseks tegevusvaldkonnaks on teedeehitus, mida teeme oma jõududega ja peatöövõtu korras.

Teostame järgmisi töid:
  • mullatööd alusetööd (dreenkiht, liivalused, geotugevduste paigaldamine);
  • truubid ja veeviimarid katendi ehitamine (killustikalused, kompleksstabiliseerimine, asfalteerimine);
  • asfaltkatete freesimine;
  • teekatete märgistustööd;
  • liikluskorraldusvahendid.

Teedeehitusega tegelevad üksused

TALLINN
Katendite valdkond
Tel. +372 605 7595 

LÕUNA PIIRKOND
Tartu

Tel. +372 747 2890 

LÄÄNE PIIRKOND
Pärnu

Tel. +372 447 5019 

Sulge