Geotehnilised ehitustööd hõlmavad:

  • Vaivundamentide ehitus / vaiatööd (sh puurvaiade, pinnast tihendavate vaiade ja rammvaiade rajamine); 
  • Tugiseinade ehitus (sh terasest sulundseinad, lõikuvvaiadest tugiseinad); 
  • Pinnaseankrute ja mikrovaiade rajamine; 
  • Pinnaste stabiliseerimine (sh süvastabiliseerimine ja mass stabiliseerimine); 
  • Tunnelite jt allmaa rajatiste ehitus; 
  • Mikrotunneli meetodil jms meetodil allmaa trasside rajamine; 
  • Süvakaeved ja pinnasetööd (eelloetletud tööde koosseisus tugitegevusena).

Kontakt

Taristuprojektide juht - Veikko Vapper 
Mob. +372 520 6478 
E-post: veikko.vapper@yit.ee

Rajatiste projektijuht - Martin Vaga 
Tel. +372 516 9328 
E-post: martin.vaga@yit.ee

Geotehniliste ehitustööde projektijuht - Kristjan Jassik 
Mob. +372 510 1021 
E-post: kristjan.jassik@yit.ee 

Sulge