Märgistustööd

AS YIT Eesti märgistusosakond tegeleb teede, tänavate, parklate, platside ja spordirajatiste märgistamistöödega.
Töid teostame vastavalt tellija soovile värviga, termoplastikuga ja pritsplastikuga ning paigaldame ka kleebitavaid teemärgiseid.

Eesmärgiks on teostada kvaliteetset markeerimistööd, mis rahuldaks tellijat ning on kooskõlas nii Eestis kehtivatele märgistamise standarditele kui ka Maanteeameti poolt kehtestatud märgistamise nõuetele.
Koostöös tellijatega proovime leida optimaalseid lahendusi nii parklate kui ka teede märgistamiseks.

Meie märgistamistööde kogemus ulatub aastasse 1993, kui AS Rajar TL alustas Eestis markeerimistöödega, 2004.a liitus AS Rajar TL AS-iga Talter, mis omakorda ühines Lemminkäinen Eesti AS-ga, mille ärinimi on tänaseks muudetud AS-ks YIT Eesti.

Materjalid

Termoplastik

Termoplastikmärgistus on püsimärgistus, mis on mõeldud kasutamiseks teedel ja platsidel, kus on keskmisest suurem liiklusintensiivsus ning sellest tulenevalt ka suurem liikluse kulutav mõju märgistusele. Termoplastikuga markeerimist soovitame kastutada kõikidel uutel objektidel (sh parklad), kuna tema eeliseks on püsivus ja kulumiskindlus.

Termoplastikut paigaldatakse nii masinaga kui käsitsi, kasutades selleks spetsiaalseid paigalduskoppasi. AS YIT Eesti kasutab Taanis valmistatud termo- ja pritsplastiku paigaldamisseadet Borum BM SP 400, millega on võimalik valida joonte laiuseks 5 - 50 cm ning joonte vahe ja pikkus vastavalt programmile. 
Valguspeegelduvuse tõstmiseks kaetakse termoplastik täiendavalt klaaskuulide kihiga.
Termoplastiku paksuse võib valida vastavalt tellija soovile 2 kuni 4 mm (riigimaanteedel lähtume Maanteeameti nõuetest).


Pritsplastik

Pritsplastikut on soovitatav kasutada markeerimisel, kui värviga markeerimine kulub liiga kiiresti ning termoplastiku kasutamine seoses tema kõrgema hinnaga ei ole otstarbekas. 

Samuti õigustab pritsplastik ennast markeeringutel tiheda liiklusintensiivsusega teedel, millele soovitakse anda igal hooajal kõrge valguspeegelduvus ja ning tagada märgistuse säilivus kevadeni.
Kui termoplastikut laotatakse teekattele, siis pritsplastiku puhul toimub see pihustamise teel.


Teemärgistusvärv

Teemärgistusvärviga markeerimist soovitame kastutada väikese liiklusintensiivsusega maanteedel, parklates ja mujal, kus on vana asfaltkate või betoonpind. Samuti kohad, kus on lähiajal plaanis muuta liikluskorraldust. 
Värviga märgistamise eeliseks on tema hind ja töö kiirus.
Värvi pihustatakse teepinnale kõrgsurve pihustite abil ning peale raputatakse klaaskuule, et tagada nõutav valguspeegelduvus.